آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

جمهوری اسلامی و …

هانی کارگراست. هر سال توسط کارگران و نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان جشن گرفته می شود. در ایران نیز کارگران، زحمتکشان و حزب ها و سازمان های مترقی به اشکال گوناگون این روز را گرامی میدارند. رژیم جمهوری اسلامی، مانند تمام کشورهای سرمایه داری با بزرگترین جشن همبستگی کارگران جهان سر ستیز دارد. و هرگز حاضر نشده است این روز را برسمیت بشناسد. به همین خاطر کارگرانی که تلاش می کردند تا به نحوی این روز را گرامی دارند و با کارگران سراسر جهان همصدا شوند، مورد یورش پلیس امنیتی رژیم قرار می گرفتند و به زندان و محرومیت های اجتماعی محکوم می شدند.

از سوی دیگر پس از آنکه جمهوری اسلامی مجبور شد، زیر فشار مبارزات و پیگیری کارگران ، زحمتکشان وآزادیخواهان کشور و همچنین افکار عمومی جهانیان این روز را بعنوان روز جهانی کارگر بپذیرد. تمام سعی و تلاش خود را بکار گرفت تا آن را از محتوا خالی و در غیاب سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری، بوسیله تشکل های زرد و نیمه دولتی به راه دلخواه هدایت کند.

حاکمان جمهوری اسلامی که آشکارا تمام حقوق اولیه کارگران را مثل حق تشکل، حق اعتصاب و تحصن را نا دیده می گیرند. تشکل های مستقل کارگری را منحل و سرکوب کرده اند. اعتراضات کارگری را به خشن ترین شکل سرکوب و دهها کارگر معترض را دستگیر و از حقوق اجتماعی محروم کرده اند. به خواست کارگران برای تامین حداقل حقوق، کمترین اهمیتی قائل نیستند و …

بزرگ منشانه روز جهانی کارگر را به هفته کارگر ارتقاء داده اند و برای کارگران هم برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند.

با نگاهی به این برنامه ریزی که رئوس کلی آن توسط محمد مهدی حیدریان معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حضور دبیرکل خانه کارگر اعلام گردید و خبرگزاری ایلنا آن را بازتاب داده است.

آقای حیدریان خواسته و یا ناخواسته آنچنان از کلمات نامفهوم و دو پهلو استفاده کرده که شاید غیر از خودش کسی متوجه منظورش نشود. اما تنها نکته که بروشنی در بیانات ایشان دیده می شود بی توجهی به خواست ها و حقوق کارگران است که اتفاقا مبنای روز جهانی کارگر بر این اساس شکل گرفته و هر سال میلیون ها کارگر در سراسر جهان برای تحقق خواسته های خود در این روز به خیابان ها می آیند و سرود همبستگی سر می دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا معاون فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته کارگر را چنین تشریح می کند:

امسال سال ویژه‌ای برای حوزه کار و فعالیت و تلاش است، انتخاب شعار سال امسال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، راهنما و خط مشی اساسی امسال است که تبلور و بستر اصلی آن حوزه کار و تلاش است. هفته پیش‌رو مزین به نام کارگر و قدردانی از تلاش کارگران است، تقارن این دو و شروع سالی که به این شعار متصف است با هفته کارگر که اختصاص به قدردانی از تلاشگران حوزه جهاد در سازندگی و آبادانی کشور دارد تقارن مبارکی است و امیدواریم که بتوانیم ملحم از این شعار و این تقارن به سهم خودمان در ایجاد زمینه مناسب برای تلاش و فعالیت نگه‌دارندگان اصلی‌ترین ستون اقتصاد مملکت و ستون ایجاد رفاه برای آحاد مردم کوشا و موثر باشیم.

امسال به رسم هرساله نامگذاری هایی برای روزهای مختلف هفته کارگر به جهت تمرکز بر ابعاد مختلف کار و تلاش و توجهی که در این حوزه باید بشود برگزیده شده است.

روز اول هفته کارگر فردا یکشنبه به نام کارگران، امام و انقلاب نامگذاری شده و به سنت حسنه هرساله تجدید میثاق با بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان و عمده فعالیت حضور روز اول را به خود اختصاص خواهد داد. در این روز زمینه آشنایی بیشتر جامعه کار و تلاش با اهداف امام و انقلاب را در این روز متذکر خواهیم بود.

در روز دوشنبه دومین روز هفته کارگر به نام کار، سلامت و نشاط اجتماعی نامگذاری شده که اگر کار با سلامت همراه نباشد که خود موثر در تامین سلامت است نشاط اجتماعی حاصل نخواهد شد و این سه ویژگی پیوسته به هم در برنامه‌های متفاوت در سطح کشور ابعاد مختلفش بحث و بررسی خواهد شد.

در سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ماه سومین روز هفته کارگر به نام کارگر، بازنشسته امید به آینده و تامین اجتماعی نامگذاری شده است. از ابتدا که ما با نیروی کار و کارگران شروع می‌کنیم تا سرانجام تلاش و فعالیت دوره اول کارگران تا به دوره دوم که ورود به بازنشستگی است انشالله در یک برنامه منسجم و پیوسته حاصل آن باید امید به آینده باشد. در این روز به این ویژگی‌ها پرداخته و توجه خواهد شد.

چهارشنبه هشتم اردیبهشت چهارمین روز هفته کارگر به نام کارگران، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی نام گرفته و امیدواریم که مشخصاً در تبیین هرچه بیشتر راهبردهای مقام معظم رهبری و تلاش برای رسیدن به یک نقشه راه در استقرار اقتصاد مقاومتی حاصل برنامه‌های این روز باشد.

پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه پنجمین روز هفته کارگر به نام زنان، کار و توسعه اجتماعی نام گرفته است. حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف کار و تلاش و موضوعات اجتماعی، ضامن توسعه اجتماعی است و انتخاب این نام و هم‌کناری این عناوین قصد تبیین این جهت را دارد.

جمعه دهم اردیبهشت مطابق با روز ششم هفته کارگر به نام کارگر، مهارت و معنویت نام گرفته است. در این روز الزام و تعیین‌کننده بودن مهارت در انجام کار چه به جهت ایمنی و چه به جهت راندمان و بهره‌وری کار و هر دوی اینها در ذیل معناگرا بودن نیروی کار و تلاش و جهان‌بینی کارگر مراد و مقصودی است که در جمهوری اسلامی معنا می‌شود و انشالله در این روز هم برنامه‌های مختلف سراسری متوجه این معنا خواهد بود.

در هفتمین روز هفته کارگر که مطابق با یازدهم اردیبهشت ماه است روز کار و کارگر نامگذاری شده است که روز جهانی کار نیز همین روز

Facebook
Telegram
Twitter
Email