آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اخبار داخلی

با حکم حکومتی از ورود به مجلس شورای اسلامی باز ماند.

 دهم با حواشی فراوانی روبرو بود. مینو خالقی یکی از زنانی بود که از حوزه انتخابیه اصفهان در ابتدا تایید صلاحیت شد اما پس از انتخابات، شورای نگهبان آراء وی را باطل اعلام نمود. این موضوع تاکنون کشمکش های زیادی را در بین دولت و شورای نگهبان به وجود آورده بود که در نهایت این موضوع امروز تعیین و تکلیف شد.

آفتاب :مینو خالقی در انتخابات 7 اسفند از مجموع 671471 رأی ماخوذه در اصفهان توانست 193٬399 رأی کسب کرده و در جایگاه منتخب سوم اصفهان قرار بگیرد. با این حال در آخرین روز اسفند سال 1394 شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد.

تکلیف مینو خالقی سرانجام بعد از شروع به کار مجلس دهم روشن شد. بر این اساس پس از ارجاع مسئله مینو خالقی به شورای حل اختلاف ، این هیات نیز نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و در نهایت، مقام رهبری این نظر را به مجلس ابلاغ کرده اند.

با توجه به اینکه قرار بود امروز موضوع صدور اعتبار نامه مینو خالقی تعیین و تکلیف شود، خبرها حاکی از آن است که وی در نهایت موفق نشده است به مجلس ورود پیدا کند. در همین راستا محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران در گفت و گویی با ایلنا با اشاره به دیدار دیروز با آقای لاریجانی رئیس مجلس بیان داشته است که مقام معظم رهبری موضوع را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند و نهایتاً این هیات نیز نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و در نهایت، مقام معظم رهبری این نظر را به مجلس ابلاغ می‌کنند.

وی در بخش دیگری از این گفت و گو بیان داشته است که دکتر لاریجانی به بنده اعلام کردند که نظر نهایی به مجلس ابلاغ شده و باتوجه به این مهم، این

Facebook
Telegram
Twitter
Email