آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بزرگداشت شیخ محمد خیابانی


به مناسبت صدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی همایش بزرگداشتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا؛ منیژه صدری دبیر علمی همایش صدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی درباره این مراسم گفت: این همایش به مناسبت صدمین سالگرد شهادت شیخ محمد خیابانی برگزار می‌شود که اگرچه از لحاظ زمانی باید شهریور ماه برگزار می‌شد اما به دلیل تعطیلی نسبی دانشگاه‌ها تصمیم بر آن شد که در در خرداد ماه برگزار شود.

وی هدف از برگزاری این همایش را بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر ایران در دوره مشروطه و بعد از مشروطه و در عین حال بررسی تاریخ مبارزات مردمی دانست و افزود: این همایش در عین حال بازخوانی تاریخ محلی هم هست.

بنا به تاکید صدری؛ برای نخستین بار است که چنین همایشی در دانشگاه و در منطقه برگزار می‌شود.

وی درباره مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش گفت:‌ بیش از ۵۰ چکیده مقاله دریافت کردیم که چکیده مقالات منتشر شده و در روز همایش توزیع و اصل مقالات بعد از همایش چاپ و منتشر خواهد شد. نقش علما آذربایجان در اتحاد و همبستگی ملی در ایران، خاندان و موقعیت فرهنگی اجتماعی شیخ محمد خیابانی و خاندان همسرش، مبارزات ضد استبدادی شیخ محمد خیابانی در دوره مشروطه، مبارزات ضد استعماری شیخ محمد خیابانی، اتحاد اسلامی عثمانی و شیخ محمد خیابانی، بررسی زمینه های قیام شیخ محمد خیابانی، ارزیابی قیام شیخ محمد خیابانی، افکار و عقاید ملی شیخ محمد خیابانی، تحریف قیام شیخ محمد خیابانی و منبع شناسی ) اسناد داخلی وخارجی، خاطرات، مطبوعات (محورهایی هستند که به گفته دبیر علمی این همایش برای تهیه و تدوین مقالات در نظر گرفته شده است.

همایش از ساعت هشت و 30 دقیقه روز 5 شنبه در سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحدشبستر٬ دانشکده علوم انسانی شروع و تا هشت شب ادامه

Facebook
Telegram
Twitter
Email