آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض کارگران …


اعتراض جمعی کارگران «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» که از 23 روز پیش در واکنش به خصوصی سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی آغاز شده بود، ادامه دارد.

معترضان در کارخانه ریخته‌گری ماشین سازی تبریز می گویند: دلیل برپایی این اعتراض بیست وسه روزه بی‌تفاوتی کار فرمای جدید در قبال پرداخت مطالبات کارگران است.

به گفته کارگران از زمان خصوصی سازی این واحد صنعتی، حجم مطالبات مزدی پرداخت نشده آنها نزدیک ۴به ماه می رسد اما کارفرما به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی نامیده می شود هنوز اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات آنها انجام نداده است.

. چنگیز قاسمی یکی از نمایندگان شورای کارگری کارخانه گفت: 3 ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده و حدود 250 کارگر شاغل در کارخانه «ریخته‌گری ماشین سازی تبریز» تصمیم گرفتند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر حقوق، حق بیمه این کارگران به اندازه مطالبات مزدی‌شان به تعویق افتاده است. کارگران این مجموعه دیگر توان پرداخت هزینه های زندگی را ندارند .

قاسمی ادامه داد: تا قبل از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مشکلی نداشتیم. تا اسفند ماه سال گذشته این شرکت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی بود. ولی پس از واگذاری کارخانه به صندوق بازنشستگی فولاد، وضعیت مالی کارخانه ضعیف و تمام مزایای شغلی کارگران قطع شد.

قاسمی تأکید کرد: از زمانی که شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی واگذار شد، روند تولید محصولات آن که در زمینه قطعات فولادی و چدنی فعالیت دارد کاهش محسوسی پیدا کرده است، به نحوی که اگر این روند ادامه یابد، خطر توقف دائم تولید و بیکاری کارگران را پیش رو خواهیم داشت.

بر اساس این خبر در سال 93 نیز جمعی از کارگران شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز در اعتراض به انتقال غیر قانونی سوابق بیمه ای

Facebook
Telegram
Twitter
Email