آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نقش احزاب …

لت) با اشاره به ابعاد فاجعه بار فسادهای اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی که هر روز گوشه ای از آن افشاء می شود. تنها راه جلوگیری و مهار فساد در کشور را حضور احزاب قدرتمند و دارای شناسنامه می داند.

وی می نویسد: احزاب و نقش آن در تمام کشورها انکارناپذیر است. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دارای احزاب قدرتمند هستند. از آنجایی که یکی از نمادهای دموکراسی، حضور و فعالیت احزاب است می‌توان گفت که شکل‌گیری و فعالیت احزاب قدرتمند، می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور تاثیر مثبت و فراوانی داشته باشد. برای نمونه می‌توان گفت که در صورتی‌که احزابی شناسنامه‌دار و قدرتمند شکل بگیرند که نماینده بخشی از تفکرات مردم باشند، بسیاری از گروه‌هایی که بدون شناسنامه و اغلب محفلی اداره می‌شوند، جمع می‌شوند. در این صورت به شفافیت و مطالبه‌گری از سوی جامعه نسبت به دولت می‌رسیم و این شفافیت سیاسی می‌تواند میزان فسادهای اداری و اقتصادی را کاهش دهد. چراکه اغلب در شرایط غبارآلود است که فساد ایجاد می‌شود و دلیل این مطلب نیز این است که افراد خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند. این عدم‌پاسخگویی نیز به این مساله برمی‌گردد که احزابی وجود ندارند که مطالبه‌گری کنند و مردم به خودی خود در چنین جامعه‌ای به دلیل نداشتن نماینده‌ای از تفکرات‌شان بعضا عقب‌نشینی می‌کنند. از سوی دیگر فعالیت‌های حزبی میزان رقابت را در جامعه افزایش می‌دهد. این افزایش میزان رقابت موجب بروز توانمندی‌ها و ایده‌های جدید و خلاقانه در جامعه می‌شود، ایده‌هایی که قطعا فقط راهگشای مسایل سیاسی در کشور نیست و شرایط برابر رقابت موجب پویایی اقتصادی نیز خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که نقش احزاب در ایجاد اقتصادی سالم و پویا بسیار زیاد است و موجبات فسادهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. شاید بتوان گفت که یکی از مشکلاتی که چندی پیش در ایران با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، کشور را درگیر خود کرد، راه‌حلش تقویت احزاب در کشور باشد. اگر احزابی قدرتمند وجود داشته باشند که تنها به انتشار بیانیه‌ها اکتفا نکنند و میزان مطالبه‌گری را بالا ببرند یا اینکه راهکارهای لازم را برای حل مشکل به‌وجود آمده ارایه کنند، قطعا چنین مسایلی کاهش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت که رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی بسیار تنگاتنگ است. یکی از راهکارهای توسعه سیاسی نیز وجود احزاب است ولی متاسفانه در ایران فقدان احزاب قدرتمند به‌خوبی احساس می‌شود ازاین‌رو فقدان احزاب قدرتمند، بعضا وابستگی دولت‌ها را به مردم کم و موجبات بروز مشکلات و مسایل اقتصادی را فراهم کرده است.

گرفته شده از روزنامه اینترنتی امید ایرانیان 9 تیر ماه 1395

آقای کاشفی به نکته درستی اشاره کرده است که احزاب واقعی و مردمی که منافع طبقات و اقشار جامعه را نمایندگی کنند، می توانند از فاسد شدن حاکمان جلوگیری کنند. اما باید بخوبی بدانند که زمامداران در حال حاضر کشور، برای رسیدن به قدرت و ثروت، ابتدا تمام احزاب و سازمان های سیاسی قدرتمند و شناسنامه دار را سرکوب کردند.

تجربه بیش از سی سال پس از انقلاب نشان می دهد این گروه برای حفظ موقعیت خود حاضر است  به هر جنایتی دست بزند.

مبارزه با فاسدین سیاسی و اقتصادی تنها با تکیه بر نیروهای مردمی و با حضور تمام سازمان های سیاسی ترقی

Facebook
Telegram
Twitter
Email