آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نگاهی به فولکلور …

فولکلور آذربایجان یکی از فولکلورهای غنی ملل جهان است. این فولکلور قدمت و پیشینه زیادی دارد که ریشه‌اش به جوامع ابتدایی بازمی‌گردد. از نظر شکل و تنوع آیین‌ها، مراسم، شعرها، داستان‌ها، افسانه‌ها، ¬¬¬گفتار نیاکان، بایاتی¬‌ها و… فوق‌العاده غنی و حیرت‌انگیز است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email