آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارگران مجموعه …

ا،صبح امروز حدود ۸۰۰ کارگر این دو مجموعه برای مشخص شدن وضعیت شغلیشان مقابل فرمانداری شهرستان تکاب تجمع کرده‌اند.

تعدادی از کارگران این واحد معدنی با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: از روز گذشته به دستور مدیریت فعالیت معدن و کارخانه استحصال طلای آق دره به دلایل نامعلومی متوقف شده است.

این کارگران می‌گویند در میان ما و همکارانمان این طور شایع است که این تصمیم به تعطیلی این واحد معدنی با اختلافی که روز گذشته میان تعدادی از کارگران به وجود آمده مرتبط است. آنها در توضیح این ماجرا می گویند: از قرار معلوم روز گذشته میان شماری از کارگران که از اهالی روستاهای اطراف کارخانه هستند بر سر موضوعی اختلاف ایجاد می‌شود و در نهایت بروز این اختلاف به درگیری میان تعدادی از آنها منجر شد که پس از این ماجرا تعداد دو نفر از کارگران مرتبط با این درگیری به دستور مدیریت شرکت پویازرکان اخراج می شوند.

به گفته منابع ایلنا تصمیم مدیریت به جای آنکه خاتمه ماجرا را سبب شود باعث ایجاد درگیری دیگری در بیرون از محوطه کارخانه استحصال طلای آق دره شد و ظاهرا از همان زمان تاکنون به دستور کارفرما فعالیت معدن و کارخانه استحصال به صورت همزمان متوقف می شود.

برپایه این اطلاعات ظاهرا از لحظه توقف فعالیت معدن و کارخانه استحصال طلای آق دره تمامی 800 کارگر شاغل در این دو مجموعه متوقف شده است و به همین دلیل صبح امروز تمامی آنها با تجمع در مقابل فرمانداری تکاب خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شدند.

تجمع کنندگان می‌گویند: از نظر ما درگیری روز گذشته هیچ ارتباط منطقی با تصمیمی که کارفرما در خصوص توقف فعالیت معدن و کارخانه

Facebook
Telegram
Twitter
Email