آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فعالیت مدارس کپری و غیر ایمن در کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از وجود ۵۰ تا ۶۰ مدرسه کپری در این استان خبر داد.

محمد محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک ۵۰ تا ۶۰ مدرسه تحت عناوین مدارس کپری در استان کرمان وجود دارد اما الزاماً کپری نیستند و به عنوان مثال مدرسه‌ای که فضای نامناسب و نامقاوم دارد نیز جز این آمار به حساب آمده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: حدود ۶۰ درصد این مدارس مربوط به شرق و جنوب استان کرمان است.

محسن بیگی با بیان اینکه شرایط تحصیل دانش آموزان مناطق محروم در مدارس شبانه روزی فراهم شده است گفت: در برخی مناطق به دلیل مسائل فرهنگی والدین اجازه حضور دانش آموزان در مدارس شبانه روزی را نمی‌دهند.

وی از کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی خبر داد و افزود: از شش هزار مدرسه موجود در استان کرمان ۸۰۰ مدرسه نامقاوم و

Facebook
Telegram
Twitter
Email