آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

موفقیت کارگران ایران ترنسفو زنجان

عتراض طولانی کارگران ایران ترانسفو در زنجان به واگذاری سهام کارخانه به بخش خصوصی، پس از امضای یک توافقنامه به پایان رسید.

بنا بر گزارش ها، عصر روز نوزدهم مرداد، 16 روز اعتراض صنفی بیش از 1500 کارگر ایران ترانسفو زنجان پس از امضای یک توافقنامه 6 ماده‌ای به پایان رسید و کارگران به سر کارشان بازگشتند.

 کارگران که نسبت به خصوصی‌سازی و واگذاری سهام کارخانه به بخش خصوصی این اعتراضات طولانی را ساماندهی کرده بودند، می گویند: عمده خواسته‌های صنفی ما در این توافق‌نامه گنجانده شده و اهم موارد آن، جلوگیری از دخالت بی حساب شرکت دارنده سی درصد سهام در امور کارخانه و منع تعدیل کارگران است.

کارگران ایران ترانسفو می گویند این توافقنامه علاوه بر امضای نمایندگان کارگران و کارفرما، به امضای مقامات استانداری زنجان نیز رسیده است.

کارگران در پایان ابراز امیدواری کردند که این متن توافقی در عرصه عمل با موفقیت اجرا شود و مطالبات کارگران تا حد قابل قبولی برآورده

Facebook
Telegram
Twitter
Email