آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

براندازی نرم

 استیضاح ” دبلما روسف” رئیس جمهور برزیل رهبر توا تمند و زن مبارزتوسط نمایندگان راستگرای مجلس سنای این کشورهرقدر در پرونده قضایی وی به بهانه نقض قوانین بودجه ,سوء استفاده وام دولتی ,ناتوانی در جلوگیری از فساد, نقض دمکراسی در تبلیغات جلوه داده شود نه امرحقوقی ومطابق قانون بلکه دخالت محافل امپریالیستی در تناقض آشکار با قانون اساسی ودیگر قوانین برزیل جهت تغیرتوازون نیرو درمنطقه آمریکای لاتین با تهاجم جنون آمیزقدرتهای مالی جهت تحکیم جهان تک قطبی به بنباد های آزادی, برابری وعدالت اجتماعی صورت گرفت.

به بیان دیگر” آنچه در برزیل اتفاق افتاد به عنوان یک کودتای سازماندهی شده توسط ایالات متحده آمریکا به دست الیگارشی فاسد محلی با هدف جلوگیری از وحدت نیروهای مترقی درمبارزه برای دمکراسی واقعی و توسعه اقتصادی انجام گرفت “.بیانیه حزب کمونیست فدراسیون روسیه 12مای 2016

واکنش شدید مقامات و سران کشورهای ونزوئلا، بولیوی و اکوادورنیز نسبت به برکناری دیلما روسف نشان دهنده خشم سوسیالیست های آمریکای مرکزی و جنوبی نیزهم می باشد .

اسناد فاش شده این واقعیت را نشان می دهد که عوامل پشت پرده در برزیل هدفی جز حفظ و حمایت الیگارشی برزیل را نداشته دائما در روند تحقیقات عظیم کشف فساد به روش‌های مختلف دست‌اندازی کرده‌اند.آنها به علاوه در صدد از بین بردن وجهه جناح چپ و حزب کارگر در این کشور می باشند

درمتن گفتگوی فاش شده یکی از معتبر ترین روزنامه های برزیل بین “رومرو خواسا”,وزیر برنامه ریزی جدید( که درآن زمان سناتور بود) و”سرجیو ماچادو” از اعضای هیئت مدیره شرکت نفت دولتی” پتروپراس “که هردو در ” پرونده پول شوئی” متهم اند پرده از توطئه علیه دیلما روسف رئیس جمهور برزیل برداشته می شود .دراین گفتگو چگونه نهاد های پرقدرت برزیل، در ” توافق مشترک “تصمیم به برکناری “روسف” گرفتند تا بر سر کار آوردن “میشل تمر” معاون وی را ( علیرغم آلودگیش در فساد) به پست ریاست جمهوری بنشاند تا از پیگرد قانون درفساد دولتی در امان بمانند در متن گفتگو توافق ارتش و جلب حمایت تعداد بسیاری از اعضای دادگاه عالی بدون بکار گیری نام” کودتا “با واژه ” استیضاح ” با نام رمز ” نجات ملی “روسف را از سر راه قانونی برمی دارند . دراسناد این گفتگو برتفسیر مخالفان در مورد دو علت اصلی این کودتا مهرتائید زده می شود :

( ۱) با کنار زدن روسف خاتمه دادن به بازرسی پرونده ها ی پول شویی شرکت دزدان دولتی در فساد اداری

( ۲) به قدرت رساندن همطرازان نئو لبیرال که امید به کسب قدرت در انتخابات را نداشتند

برخی از مجریان این اقدامات، پیشتر متحدان دولت بودند. سومین فرد در دولت برزیل (پس از روسف و تمر) “ادواردو کانا”می‌باشد؛ پروتستانی متعصب که رئیس سنا نیز هست. وی در حالی پیشگام استیضاح روسف بوده که خود سال گذشته میلیونها دلار رشوه را در حساب‌های بانکی سوئیس‌ داشت

” روسف ” برای رهایی از بحران به وجود آمده تلاش کرد اما موفق نبود اکنون “میشل تمر”، معاون او با غلطیدن به راست وخیانت به وی امور را در دست گرفت و در نبود” روسف چپ گرا” در حاکمیت با لحنی خود کامه و مستبدانه با شعارهای “نجات ملی” و “نظم و توسعه” را آویزه سیاست جدید قرار می دهد. هدف این نام گذاری بازگشت به مناسبات اقتصادی ,دیکتاتوری نظامی ۳۰ سال پیش, توازن بودجه، افزایش نیافتن دستمزدها و نپرداختن مزایا به طبقه کارگرو انتقال قدرت برای ایجاد روابط اقتصادی نئو لبیرالی, خارج شدن از گروه کشورهای بریکس ,ونزدیکی با نظم نوین قطب آمریکا ئی است

بهانه راستگرایان برای برکناری رئیس جمهوری منتخب در ابتدا سواستفاده مالی در خصوص پرونده شرکت نفت دولتی “پتروبراس” بود که بعد از بررسی های قضایی، دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرد. ولی احزاب اپوزیسیون و جریانات راستگرا را که در انتخابات پارلمانی اخیر اکثریت هر دو مجلس را به دست آورده اند، عزم جزم خود را بر سقوط دولت چپ دیلما روسف، راسخ کرده بودند مجلس سنا با سوء استفاده ازاکثریت مجلس بنام” دمکراسی” از جمع 81 سناتور کشور 61 سناتور به عزل روسف رای دادند بر حاکمیت 13 ساله حزب چپگرای “کارگران” مهرباطل زدند. این در حالی است که یک سال پیش روسف با کسب 54 میلیون رای شهروندان برزیلی برای بار دوم در سمت ریاست جمهوری توسط مردم ابقا شده بود مجلس سنا بدون درنظرگرفتن آرای اکثریت مردم به سبک جدیدی دست به کودتا زد تا با اطمینان دادن به بانگداران جهانی و حمله به حقوق ودستاوردهای مردمی همان اقتصاد نئولبیرالی قدیمی را در لفافه ای جدبد به اجراء درآورد.

بنظر تحلیگران برزیل رئیس جمهور “دیلما روسِف “راه مقابله با پیامدهای منفی بحران سرمایه‌داری را آموخته است.مانند بحرانی که فشار زیادی به اقتصاد جهانی وارد آورد،از پیامدهای آن، موجی از بیکاری گسترده و تجاوز به حقوق اجتماعی مردم که در سراسر جهان بود, رهایی یافت . آیا دولت لبیرال توانایی رهائی از بحران را دارا است ؟ آیا موفق نبودن برنامه مبارزه با فساد دولتی با ” اراده گرائی” ممکن است ؟ بحث دونظر گاه راست و”چپ” ادامه دارد حزب کمونیست برزبل با شناخت از مرحله مشخص تحولات وتاثیرجهانی آن بر برزبل اعلام می دارد ” دیلما روسف رهبری است مورد احترامِ جنبش‌های اجتماعی و مردمی برزیل، که در شرایطی دشوار، توانمندی و شایستگی زنان برزیلی را نشان داد. به همین دلابل، رهبری است که می‌تواند امید را در مردم زنده نگهدارد و برزیل را در مرحلة نوین توسعه، با دگرگونی‌ها و دستاوردها و پیروزی‌های بیشتر به پیش ببرد”

واقعیت گذشت تاریخ نیز نشان داد دیلما روسف زمانی که به صورت عضو” جبهه مقاومت زیرزمینی” چون چریک شهری با دیکتاتوری در کشورش در دهه 1960 به مبارزه پرداخت و در دهه 70 در سن 23 سالگی با خیانت همرزم خود دستگیرو به مدت شش سال محکوم و پس از سه سال زندانی آزاد گردید دربازجویی ها به اتهام “راهبه اعظم خرابکاری” تحت شدید ترین شکنجه ها زیرشوک الکتریکی قرار گرفت اما از ارزش ها و اصول کوتاه نیامد پس از آزادی به تحصیل رشته اقتصاد وپس از مدتی به فعالیت سیاسی پرداخت با انتخاب حزب سوسیالیست و بعد به حزب کارگر وبه تشویق ” لولا داسیلوا “رئیس جمهور قبلی به مقامهای دولتی و تا ریاست جمهوری رسید چنانکه با آکثریت رای مردم دوبار انتخاب شد. هم اکنون نیز پس از برکناری بابیان سنجیده وتکاندهنده خود هنگام ترک مجلس, هرچند با گلوئی از بغض با شجاعت یک رهبر ملی گفت :

دو بار چهره مرگ را از نزدیک دیده‌ام نخستین بار در دوران مبارزه در جوانی و در زمان وقوع کودتای نظامی که شکنجه می شدم و با زور اسلحه دیکتاتور هدف سوء رفتارها قرار گرفته بودم و به انسانیت و معنای اصلی زندگی شک کرده بودم دومین بار امروز که با یک نمایش مضحک قانونی مرا از سمتی که بدون ارتکاب هیچ گونه عمل غیر قانونی ، بدون خیانت به تعهدات خود ، با عزت و عشق و تحسین برزیلی ها انتخاب شدم مرا جدا می کنند … : من با حقیقت زندگی کردم. بهترین ها را انجام دادم. از مسئولیت ها فرار نکردم.با درد و رنج مردم متاثر شدم ، با نبرد علیه فقر و ننگ به هیجان آمدم و با نابرابری مبارزه کردم…… کودتا تنها علیه من نیست.این یک آغاز است. آغازی علیه سازمان های سیاسی مترقی و دموکراتیک،علیه جنبش های اجتماعی و سندیکایی مدافع حقوق مردم …. روسف هشدار داد، یک جریان و نیروی ارتجاعی و محافظه کار جایگزین دولتش خواهد شد که نهادهای دولتی را در خدمت لیبرالیسم رادیکال اقتصادی و عقبگرد اجتماعی قرار خواهد داد روسف ابراز اطمینان کرد که تاریخ، این چنین خاتمه نخواهد یافت. این کودتا ، نهایی نیست. ما برای ادامه راهمان به سوی برزیلی مستقل و آزاد باز خواهیم گشت .

بدینگونه به قضاوت یکی از قضات دادگاه بین المللی و نظریه پرداز آمریکائی : استیضاح دیلما روسف رئیس جمهور یک کودتای کاملا غیرقانونی و نامشروع بوده و سبک جدیدی از شکست در فرآیند دموکراتیک به شمار می آید “میشل تمر” و دولت وی فاقد مشروعیت بوده و محکوم هستند چرا که آنها موجب نقض قوانین کشور شده اند. یک کودتای غیرقانونی ، بی اساس و نامشروع علیه دیلما روسف و دولت قانونی وی صورت گرفته است . استیضاح روسف نه به دلیل عدم رسیدگی مناسب به امور کشوری و فساد دولت بلکه یک کودتا از سوی حزب مخالف او می باشد . برای جلوگیری از اجرای صحیح قانون و عدالت تحت رهبری دیلما روسف ، مخالفان از هرگونه فساد ، جنایت و دروغگویی فروگذار نکردند. در کودتا ی نامشروع دولت موقت “میشل تمر” که متشکل از ۲۲ راستگرا که همگی تاجر هستند جایگزین کابینه “روسف” شدند . برای اولین بار ازسال ۱۹۷۰ در این کابینه هیچ زنی به چشم نمی خورد همگی مرد هستند.وچهره سفید پوستان آمریکائی دارند و حذف ۹ وزیر اجتماعی بیشتر با نهادینه کردن نئولیبرالیسم مربوط می شود.

کارشناسان می آفزایند” کسی که امروز وزیر دادگستری شده قبلا بخاطر خشونت هایش علیه معترضین محکوم شده و وزیر امنیت “سائو پائولو” بوده است. خود “تمر” هم از سرمایه ها و دارایی های پیشین و فعلی امنیتی جهان امپریالیستی است وی قبلا اطلاعات طبقه بندی شده کشور را در اختیار سیا قرار داده بود از جمله سیاست های برزیل در زمان “لولا” و “روسف”.الان افراطی های راستگرایی که منتخب مردم نیستند و دولت های منتخب را هم برکنار کرده اند در حال حکومت کردن هستند. اینها خشونت های نئولیبرالیسم را در حال جایگزین کردن هستند”

رهبرحزب کمونیست برزیل در مصاحبه با خبرگزاری روسی “اسپوتنیک” ضمن اشاره به تلاش‌های اپوزیسیون برای ایجاد اختلال در فرآیند بهره‌برداری از نفت در برزیل، اذعان داشت که اپوزیسیون با هدف براندازی “روسف” از منصب ریاست جمهوری این کشور، دسیسه‌چینی می‌کند به دنبال راه‌اندازی کودتایی ضد دولتی‌ بوده تا بدین وسیله، مشروعیت نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور را از بین ببرد.

ویکی لیکس نیز اخیرا اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد، “میشل تِمر”، رییس جمهور موقت برزیل، و شخصیت محوری در کمپین برکناری روسف، با سفارت آمریکا در برزیل همکاری می‌کرده است

لذا حوادث برکناری” دیلما روسف “رئیس جمهور برزیل به سبک جدید براندازی نرم که توسط راستگرایان با پشتبانی ازبانگ جهانی ومحافل آمپریالیستی علیه زنی مبارز , توانمند , که دستاوردی عظیم برای توده های کار وزحمت دردوران حاکمیت خود بوجود آورد وخدمات شایانی بجای گذاشت عواقب شومی برای دولت نئولبیرال و مردم محروم خواهد داشت .

به عقیده “الکساندر خارلامنکو” رئیس مرکز پژوهشی انستیتو مطالعه آمریکای لاتین وابسته به آکادمی علوم روسیه برکناری روسف به معنای فرار رسیدن “پاییز آمریکای لاتین” خواهد بود. او گفت:

” میشل تمر” خط مشی خصوصی سازی از جمله خصوصی سازی شرکت نفتی پتروبراس دولتی را در پیش خواهد گرفت. هزینه‌های اجتماعی بودجه و برنامه‌هایی که بر اثر آن‌ها میلیون‌ها نفر برزیلی از فقر و نداری خارج شدند کاهش یافته و همه این‌ها موجب پیدایش اعتراض های گسترده خواهد گردید از قبیل اعتراض هایی که الان آرژاتین را فرا گرفته که در آنجا هم سیاست ضد مردمی اجرا می شود. مانند “بهار عربی” رخ داده در خاور نزدیک اینجا هم آهسته آهسته “پاییز آمریکای لاتین” فرا می‌رسد که ممکن است طولانی شده و به “زمستان” تبدیل شود”

در جریان تظاهرات سال پیش ، رئبس جمهور روسِف تعهد خود را به بهبود دموکراسی نشان داد و با دفاع از اهمیت تظاهرات مردم و تلاش برای پاسخ دادن به خواست‌های مردم، در عمل ثابت کرد که چه ارزش والایی برای جنبش‌های اجتماعی قائل است… امّا از طرف دیگر، در حالی که تظاهرکنندگان در خیابان‌ها خواهان دموکراسی بیشتر بودند، اپوزیسیون با ئوطته برای خنثی کردن ابتکار ترقی‌خواهانه دولت بار دیگر ماهیت خودکامة خود را آشکار ساخت

برزیل با مشارکت در روند انسجام و یکپارچگی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، و فعالیت در راه ایجاد یک قطب قدرت ضد سلطه در برابر امپریالیسم آمریکا، در چند سال گذشته توانست استقلال خود را تحکیم بخشد رئیس‌جمهور میزبان نشست مهم کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) گردید جایگاه این کشور در گروه بریکس ا زویژه گی ملی برزبل است اکنون اولین عضو کشور بریکس در چنگال قطب آمریکا یی قرارخواهد گرفت و عملا همانند گذشته در مناسبات تجاری و بانکی بین اعضا ء بریکس فعال نخواهد بود

مردم برزیل طعم آزادی های دمکراتیک را چشیده اند دستاوردی بیش از یک دهه حاکمیت حزب کارگر این کشور آن چنان بود که با سرنگونی” دیلما روسف” از قدرت قابل اغماض نیست. راهپیمایی واعتراضات روز استقلال در 24ایالت از 26 ایالت برزیل از جمله درایالت برزیلیا به نقش میشل تمر در برکناری دبلما روسف رئیس جمهور, می توان گفت. خشمی است که اکنون نسبت به میشل تمر وجود دارد، نتیجه آگاهی رو به افزایش مردم برزیل پیرامون وقوع حوادثی است که موجب تغییر در ساختار سیاسی برزیل کردیده است .نقش تاثیر گذار نیروهای آزادی خواه ومترقی ملی بویژه حزب کمونیست برزیل وشخص روسف ادامه خواهد یافت و نیزمخالفان دیلما روسف وحزب کارگر, تشخیص خواهند داد که آنان نیز قربانی یک” کودتای نرم ” هستند. راستگرایان حاکم نیز با شرایط درهم پیچیده منطقه ای و جهانی با مشکلات جدی با جدا شدن از قطبی با جایگزین شدن در قطبی دیگر ” نظم نوین توسعه آمریکایی ” با عنوان “نجات ملی” به واکنش توده های کار وزحمت که در سازمانها وسندیکاهای کارگری واحزاب چپ متشکل بوده اند روبرو خواهند گشت و راستگرایان هرگز روح راحتی را نخواهند دید زیرا با دستاوردهای که طی 13 سال بدست آورده اند به آنان چنین اجازه ای نخواهند داد.

م . چابکی 21شهربور1395 برابر با 11/09/2016

Facebook
Telegram
Twitter
Email