آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ادامه جنگی که سرنوشت کشور …

به سود ضد انقلاب رقم زد!

محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در برنامه «تیتر» شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و گفت: بعد از «آزاد شدن خرمشهر» نباید وارد خاک عراق می‌شدند.

وی ورود نیروهای ایران به خاک عراق را ناشی از «بی‌تجربگی» مقام‌های ایرانی دانست و افزود: «اگر دوباره برگردیم حتما بر سر مرز خرمشهر و بصره حتما می‌گویم که باید فرصت داد.» «در ایران ما یک سال و نیم تجربه حکومت داشتیم. مسوولان‌مان و یا فرماندهان جنگ‌مان تجربه حکومت‌داری نداشتند. برادران عزیز ارتش ما در هیچ جنگی شرکت نکرده بودند. حالا یک جنگ بزرگ در ابتدای حکومت‌داری حاکمان و فرماندهان‌مان اتفاق می‌افتد. یکی از دلایلی دشمن فکر می‌کرد صد در صد موفق می‌شود، همین بود.»

رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه پاسداران به مناسبت هفته موسوم به دفاع مقدس در کانل 5 سیمای جمهوری اسلامی حاضر می شود و می گوید ما با قیمت گرانی از کشورمان دفاع کردیم. او تعداد شهدای جنگ را 200 هزار نفر، مجروحین را 300 هزار نفر و اسرا را 40 هزار نفرنام می برد. او اشاره ای به خسارت شهر ها و روستاها و زیر ساخت های کشور که قبلا هاشمی رفسنجانی 1000 میلیارد دلار تخمین زده بود نمی کند.

در برنامه 60 دقیقه بی بی سی یک شنبه از نا خدا محمد حقیقت نیز دعوت شده بود تا در ارتباط با موضع گیری اخیر محسن رضایی بعنوان یک مطلع و تحیلیگر شرکت کند.

نیروی دریایی به فرماندهی نا خدا افضلی در آزادی خرمشهر نقش اساسی  داشت. نا خدا حقیقت در کنار ناخدا افضلی در بیرون راندن ارتش عراق از خرمشهر شرکت داشته است.

نا خدا حقیقت در پاسخ به سئوال خبرنگار بی بی سی که آیا ممکن بود پس از فتح خرمشهر جنگ پایان بپذیرد؟ پاسخ داد: به این راحتی نبود. البته آزادی خرمشهر برای همه بسیار بسیار شادی آور بود همه انتظاراتی (به پایان جنگ) داشتند. گروه ها و کسانی بودند که مدافع پایان جنگ بودند. … احزاب کوچکتری بودند که می خواستند جنگ پایان بپذیرد. ولی در منطقه و در داخل تداوم جنگ بیشتر طرفدار داشت.

در پاسخ به سئوال خبر نگار بی بی سی که چه افرادی خواهان ادامه جنگ بودند؟

نا خدا حقیقت گفت: ارتجاع داخلی بود. مخصوصا ارتجاع بازار. چون با ادامه جنگ می توانستند، بسیار بسیار سودهای کلانی بدست بیاورند

Facebook
Telegram
Twitter
Email