آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نامه اعتراضی پنج سازمان سندیکایی فرانسه

فعالان جنبش کارگری را بدون قید و شرط آزاد کنید!

جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، را مراعات نمی کند.

۵سازمان سندیکایی فرانسه در نامه ای خطاب به خامنه ای می نوسند:

«سازمان سندیکایی CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA، توجه شما را نسبت به وضعیت اسفناک کارگران در ایران جلب می کند. اخیرا تعدادی از سندیکالیست ها و فعالان جنبش کارگری به زندان های طویل المدت محکوم شده اند، از جمله ابراهیم مددی، داود رضوی، رضا شهابی، هر ۳ از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می باشند که داود رضوی به ۵سال و ابراهیم مددی به ۵سال و ۳ماه زندان محکوم شده اند. رضا شهابی، پس از پایان محکومیت ۶ساله اش، بار دیگر به ۱سال زندان محکوم می شود و همگی به اتهام “فعالیت علیه امنیت ملی”.

فهرست اسامی فعالان سندیکایی که از آغاز سال ۲۰۱۶ محکوم شده اند، مرتبا طولانی تر می شود: علی امیر قلی (محکوم به ۲۱ سال زندان)، آرش صادقی (۱۹ سال)، محمود صالحی (۹ سال)، گلرخ ابراهیمی (۶ سال)، جعفر عظیم زاده (ا سال)، بهمن موسوند (یک سال)، نوید کامران (یک سال)، عثمان اسماعیلی (یک سال).

جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در

Facebook
Telegram
Twitter
Email