آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تصویر سهراب سپهری ..

تخریب سنگ قبرمفاخر فرهنگی ادامه دارد.

این بد است که ما نسبت به پیشنیان و مفاخر فرهنگی خودمان چنان بی رحم و نا آگاه هستیم. چرا با کسی که مثلا در کشور فرانسه به یادش تمبر یادبود چاپ می کنند و آثارش در معتبرترین موزه های دنیا نگهداری می شود، و یکی از چهره های شاخص هنر مدرن ایران و جهان است و در شعر جزو پنج نفر برجسته شعر نوگرای ایران است اینگونه رفتار می کنند!

سنگ مزار سهراب سپهری سالهاست بر اثر بی توجهی مسئولان تخریب و تعویض می شود و هربار سنگی نامناسب تر از بار پیش برای مدفن این شاعر برجسته در نظر گرفته می شود. در آخرین اقدام برای تعویض، تصویر او را از سنگ مزارش حذف کرده اند.

علیرضا مجابی(م. آذرفر) نقاش، شاعر، کالیگرافیست و پژوهشگر هنر مدرن، در گفتگو با ایسکانیوز در این خصوص گفت: این قرار بیست و چند ساله من است که هرسال در زادروز و سالروز مرگ سهراب بر سر مزارش می روم. اتفاقاتی که در سال های گذشته بر سر سنگ مزار سهراب افتاد برکسی پوشیده نیست. اساسا پیشنهاد این که سهراب در صحن امامزاده سلطان علی که از اماکن بسیار مورد توجه مردم کاشان است دفن شود از سوی دکتر محمود فیلسوفی داده شد. این ماجرا خیلی سریع اتفاق افتاد و این در حالی بود که سهراب وصیتی نداشت و جایی برای محل دفن خود پیشنهاد نداده بود. این بود که خیلی سریع او را در آنجا دفن می کنند.

وی افزود: اولین سنگ مزار سهراب کاشی فیروزه ای رنگی بود که در واقع نمادی از اندیشه های سهراب را نیز می شد در آن جست. بعد زنده یاد رضا مافی یکی از پیشگامان نقاشی خط ، سنگ قبری که اولین سنگ قبر نوشته شده او بود را فراهم آورد. این سنگ اثر بسیار ارزشمندی چه از لحاظ هنری و چه از لحاظ اجرای کار بود. بر اثر بی دقتی در همین ساخت و سازها، آنگونه که به ما گفتند، یک ماشین خاور از روی آن رد می شود و سنگ می شکند. حتی وقتی آن سالها ما پیگیری کردیم که همان سنگ در اختیار ما قرار بگیر که بازسازی شود با توجه به اینکه هم یک اثر هنری ارزشمند بود و به دلیل کار رضا مافی ارزش مادی داشت و هم معنوی، جوابی نگرفتیم و آنها از پاسخ شفاف امتناع کردند. چند سال بعد شنیدیم که در جایی تکه های این سنگ دیده شده که دیگر از دسترس ما خارج بود.

مجابی ادامه داد: پس از آن چندبار دیگر این سنگ را تغییر دادند و هربار سنگی زشت تر گذاشتند و با نهایت بی سلیقگی این کار را انجام دادند.جالب است همان سنگ ها هم به بهانه های مختلف شکسته می شد. تا کنون بیش از پنج شش بار این سنگ را عوض کرده اند.

من هرگز این موضوع را درک نکردم که چرا با کسی که مثلا در کشور فرانسه به یادش تمبر یادبود چاپ می کنند و آثارش در معتبرترین موزه های دنیا نگهداری می شود، و یکی از چهره های شاخص هنر مدرن ایران و جهان است و در شعر جزو پنج نفر برجسته شعر نوگرای ایران است اینگونه رفتار می کنند!

این هنرمند بیان کرد: یکبار هم خاطرم هست شماره تلفن سنگ تراش مزار سهراب به درشتی شعرهای او بر روی سنگ حک شده بود که با رسانه ای کردن موضوع و اعتراض ها آن را حذف کردند. چند بار هم در سالیان پیش وقتی به آنجا رفتم دیده ام ماشین پیکانی که متعلق به یکی از مسولین امامزاده بود روی سنگ پارک شده و از زیر ماشین روغن سیاه روی سنگ مزار سهراب می ریزد…

زنده یاد مهندس سیحون پیشنهاد داد با کمال میل و رغبت به دلیل علاقه ای که به سهراب داشت طراحی بسیار شکوهمندی را برای بنای یادبود او انجام می دهد، به این نتیجه رسیدیم که گلستانه که فضای زیبایی است و به اندیشه سهراب هم نزدیک است این بنا آنجا ساخته شود و سهراب به آنجا منتقل شود اما اجازه داده نشد.

بارها دیده ام چه برخوردهای بدی با گردشگران خارجی که برای دیدار سهراب می آیند میشود. انگار این تنهایی، سرنوشت ازلی و ابدی سهراب است.

او با اشاره به سنگ قبر جدید سهراب گفت: این سنگ قبر جدید چند روز پیش نصب شده است و من با کمال تاسف دیدم که حتی عکس

Facebook
Telegram
Twitter
Email