آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

جنگ موصل، جنگی بارای …

سایت نویسندگان اردنی

مترجم: احمد مزارعی

در لحظه ای که به آرامش مشغولی، خیال کن تهدیدهائی که مسئولان کشورهای عراق ، عربستان، ترکیه و../ ابراز میدارند درباره آزادی موصل نبوده بلکه برای آزادی فلسطین است.خیال کن ارتشها، هواپیماها وموشکهائی که در زیر تسلط واوامر این حاکمان است ، همه با تمام توانائی به اسرائیل حمله کنند، تنها در یکشب دولت نتناهو اسرائیل وشهرکهای یهودی نشین از انظارپنهان خواهد شدواثری از آنها باقی نخواهد ماند.

اما درهمین حال که تو درخیال بسر میبری ، بیکباره یک هواپیمای اسرائیلی در آسمان کشورت ظاهر میشود وترا از خیال در میآورد، شما بیکباره متوجه میشوی که همه آن نیروها ئی که تو خیال کرده بودی برای آزادی فلسطین بسیج شده بودند، بر عکس شده وهمه بعد از آزادی موصل به جان یکدیگر افتاده اند.

بیشترین کسانیکه ازمسیر موصل بعد از آزادی وحشت دارند “عثمانیها”هستند، اردوخان آشکارا اعلام داشت که آنکارا ” شیعی شدن شهر موصل را نخواهد پذیرفت”.وزیر خارجه ترکیه چاووش اوغلو نیزاز ریاض تآکید کرد: ” ضروری است که مردم موصل را میان داعش وملیشیای شیعه قرار ندهند که یکی را انتخاب کنند”.از این نظر ارتش ترکیه از “بعشیقه” که ده سال است به اشغال خود درآورده ،خارج نخواهد شد ، ارتش ترکیه اردوگاهی در شمال عراق از دهسال پیش تآسیس نموده است، وما در بیش از ده منطقه درعراق حضور داریم.

وزیر خارجه عربستان نیز کمتر از چاووش اوغلو “نگران” نبود ، وی نیز پس از پایان جلسه وزرای خارجه کشورهای خلیج، اظهار داشت ، اگر حشد الشعبی که طرفدار ایران هستند، درجنگ برای آزادی موصل شرکت کند شکی نخواهد بود که کشتارهای مذهبی در موصل به راه خواهد افتاد.

اما مگر “داعش” سنی مذهب نیست ؟

بله، آنها سنی هستند اما از نوع سنی دینی وسیاسی که با عربستان اختلافاتی دارند . اما با ترکیه چطور؟ آنچنانکه تا کنون مشاهده شده داعشیها با ترکیه حنفی مطابقت بیشتری دارند وبهمین دلیل ترکیه اجازه داد داعش وهزاران سلفی تند رو از مناطق آسیای میانه واز طریق مرزهای خود وارد سوریه وعراق شده وبه تخریب این دو کشور بپردازند.

سئوال دیگر: شیعیان حشد شعبی چه کسانی هستند ؟

این درست است که حشد الشعبی ائتلافی است که در غالب خوداز تشکلات شیعی وکمی هم از تشکلات سنی درست شده است، اما آنچه که آنکارا وریاض را خشمگین میکند نه شیعی بودن آنها بلکه نزدیکی سیاستهای حشد الشعبی با ایران است.(2)

از توضیحات بالا روشن میگردد که جنگ ودرگیری بر سرموصل نه مذهبی بلکه در درجه اول سیاسی میباشد. علت وحشت آنکارا وریاض این است که آزادی موصل با شرکت گسترده حشد الشعبی باعث اختلال در معادله قدرت درون عراق شده و در نتیجه به نفع هم پیمانان ایران گردد، ومهمتر اینکه واشنگتن بیشتر از آنکارا وریاض نگران آن است که آزادی موصل بوسیله حشد الشعبی موجب دو تغییر بسیار مهم گردد:

یکم – بهم خوردن تعادل قوای داخلی عراق در جهت مخالف مصالح آمریکا وهم پیمانانش

دوم – شکست برنامه آمریکا پس از آزادی موصل که در نظر دارد جنگجویان داعشی را از موصل به طرف دو استان رقه ودیر الزور فراردهد واز آنها در جهت مبارزه با ارتش سوریه استفاده کند ، صاحبنظران سیاسی وهم پیمانان منطقه ای وجهانی آنها در دمشق براین باورمتفق القولند که آمریکائیها درنظر دارند تا دو استان رقه ودیر الزور را که هم مرز با اردن، وترکیه هستند ، تبدیل به دولتی نموده تا بتوانند بوسیله این دولت سوریه را از عراق جدا کرده که در نتیجه هم عراق وایران نیز از سوریه جدا خواهند شد.

اکنون روشن میشود که درگیری در مورد موصل ، در واقع درگیری میان سه محور منطقه ای است: 1 – محور ترکیه وعربستان . 2 – محور آمریکا – اسرائیل . 3 – محور ایران – سوریه

محور آمریکا به طور طبیعی شامل اسرائیل نیز خواهد شد، میان آمریکا وتل ابیب بعضی اختلافات تاکتیکی وجود دارد اما اتحاد استراتژیکی میان آنها برقرار وبسیار محکم است وهدف نهائی هردو تضعیف سوریه وعراق بوده تا بتوانند ابتدا آنها را تجزیه کرده وسپس آنها را تبدیل به جمهوریهای موز، بر اساس تفکرات مذهبی ، قبیله ای وطایفه ای کنند که در آنصورت ایران نیز در منطقه تنها خواهد ماند ومعلوم است چه خواهد شد.

محور ایران وسوریه، بطور طبیعی شامل همه سازمانها واحزاب مقاومت توده ای وعربی که مخالف اسرائیل وسازمانهای تروریستی هستند میگردداین محوردر عین حال از پشتیبانی سیاسی ونظامی روسیه در بعضی از قضایا وومواضعی که اینها با یکدیگر منافع مشترک دارند نیز برخوردارند

محور ترکیه عربستان از حمایتهای کامل وگسترده آمریکا برخرداراست ، آمریکا بویژه در درگیری میان ایران وعربستان در سطح کشورهای اسلامی نیز در کنار عربستان ایستاده است ، آمریکا همچنین از عربستان در برابر ترکیه اطلسی و یا روسیه، درصورت بروز اختلاف مصالح با آنها، حمایت خواهد کرد.

علی العموم در مجموع درگیریهای موجود با طرفهای گوناگون ومیدانها جنگی که جریان دارد،آمریکا دچار تزلزل وسرگردانی است ، اما چرا ؟ :

نزدیک شدن دوره ریاست جمهوری اباما به پایان خود، در نتیجه شروع مرحله انتقالی که اباما ترجیح میدهد دست به آنچنان اقدامات تندی نزند که موجب دردسرهای فراوان برای حزب دموکرات ، تضعیف شخص هیلاری کلینتون ودر نتیجه ازدست دادن شانس انتخاباتی وی گردد.از این نظر آمریکا میکوشد درگیریهای منطقه را شعله ور نسا خته ودر جهت منجمد کردن درگیریها حرکت کند وآنها را برای چند ماهی به تآخیر بیندازد تا رئیس جمهور تازه انتخاب شده وپس از انتخاب معاونان وسروسامان دادن به اوضاع سیاسی در کاخ سفید، تصمیمات مناسب را در زمینه های مختلف، اتخاذ کند.

در مقابل دومحور ترکیه – عربستان، و سوریه – ایران، میکوشند تا از این فرصت ضعف مسئولان کاخ سفید برای تصمیم گیری استفاده کرده ، ودستاوردهائی برای خود فراهم کنند که با انتخاب رئیس جمهور تازه آمریکا شاید برایشان مقدور نباشد.

در پایان باید گفت که درگیری با درجه بندی وحرارت وجود دارد، اما مستمر است ودر حال اوج گیری است. 26 26 مهر 1365

پایان ترجمه

توضیح مترجم : (1) – رابطه میان ایران وعراق بسیار عمیق ،تاریخی، سیاسی ،ومذهبی است، صرفنظر ازاینکه بسیاری ادبا،و شعرای معروف عراق ایرانی الاصل بوده وآنها چه در گذشته وحال نقشهای برجسته ای در جنبشهای اجتماعی وسیاسی عراق داشته واز این نظر عراقیها بسیار به ایرانیها علاقمندند، برای مثال چند مورد در نقش ایرانیها در جنبشهای ضد استعماری واستقلال طلبانه ملت عراق آورده میشود.

در جریان جنبش ضد استعماری تنباکو ، آیت الله میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکورا از سامرا درعراق صادر وبسیاری از روحانیون ایرانی در عراق در دفاع از فتوا تظاهرات کردند، این تظاهرات در عین حال اولین درس نوین ضد استعماری برای مردم عراق نیز بود که هنوز در زیر سلطه عثمانی بسر میبردند.

اساس مبارزه سیاسی ملت عراق از همین مرحله شکل گرفت ، در ادامه این مبارزه بر علیه سلطه انگلیس ادامه یافت واین زمانی بود که انقلاب مشروطه ایران در1905،پیروز شده بود، شوق آزادی در میان ملت عراق اوج گرفت ودر سال ،1920 انقلاب استقلال با کمک روحانیان ایرانی درعراق شروع وشهر نجف مرکز این انقلاب بود وهسته مرکزی آن روحانیت ایران بود که طعم شیرین پیروزی انقلاب مشروطه را چشیده بود،استعمار انگلیس با تمام قوا کوشید مقاومت مسلحانه مردم را در هم شکند، شهرنجف تحت شدیدترین تحریمها قرارگرفت، مردم سایر مناطق عراق از جمله فلوجه فعلی ، به اشکال مختلف به محاصره شدگان آذوقه میرسانیدند، سر انجام انقلاب پیروز واستعمار انگلبس در برابر انقلاب مردم تسلیم شد، درفردای پیروزی علمای شیعه وسنی در شهر فلوجه گردآمده ودست دردست استقلال عراق را اعلام نمودند، جد نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق که از انقلابیون معروف وشاعر انقلاب بود عضو کابینه انقلابی ووزیر فرهنگ گردید ، ملت عراق وانقلابیون عراقی به احترام این شاعر انقلابی ، وی را “ابوالمحاسن” لقب دادند.

آمریکا و مزدوران حقیرش نخواهند توانست بر این مبارزه ریشه دار که سراسر منطقه را فرا گرفته غلبه کنند، به خصوص ملت قهرمان

Facebook
Telegram
Twitter
Email