آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دامی که وزارت اطلاعات …

برای فعالان سیاسی و مدنی عرب گسترده است

یا با ماهمکاری کنید، یا به فعالیت مسلحانه روی آورید

یوسف عزیزی بنی طرف

مطلع شدیم که طی دو روز گذشته دو تن از فعالان عرب را دستگیر کرده اند. عامر سیلاوی در اهواز و عارف نواصری در فلاحیه (شادگان). طبق گزارش کریم دحیمی، فعال حقوقی مقیم لندن، عامر سیلاوی 34 ساله، متاهل است و چند فرزند دارد و پیشتر به سبب فعالیت های مدنی و فرهنگی دستگیر وبا وثیقه آزاد شده است. فعالیت هایی همچون شرکت در تجمع اعتراضی به خشک شدن شط کارون یا تدارک بازی های محلی خاص عرب ها در ماه رمضان یا تشویق جوانان به استفاده از پوشش بومی عربی. او یک مغازه پارچه فروشی در کوت عبدالله دارد و گاهی به مردم نادار، کمک می کرده است. عامر سیلاوی یک فعال مدنی مستقل است و به هیچ حزب و دسته ای وابسته نیست. ماموران او را به جای نامعلومی برده اند. عارف نواصری شاعر را صبح روز سه شنبه 4 سپتامبر دستگیر کرده اند. جرم اش این است که چند روز پیش در مراسم شعر خوانی و یزله و پایکوبی که برای سوگواری دو تن از جوانان عرب قلعه کنعان اهواز برگزار شده بود، شعرهای هویت طلبانه خوانده است. او را در شهر فلاحیه (شادگان) دستگیر کرده اند.

هم اکنون افزون بر زندانیان قدیمی همچون مهندس غازی حیدری و مهندس محمد رضا عموری، ده ها تن از فعالان مدنی، فرهنگی و

Facebook
Telegram
Twitter
Email