آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

«من دریاچه ارومیه هستم»

نامه رضا کیانیان به بان کی مون

سدسازی های بی رویه، احداث صنایع سنگین نامتناسب با محیط و کشاورزی بی برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این اواخر پروژه های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان ها به طبیعت تحمیل کرده اند و باعث تشدید بی آبی شده اند.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، وی در این نامه که در مراسم اهدا بیش از یک میلیون امضای جمع‌ آوری شده برای نهضت من دریاچه ارومیه هستم، به گری لوییس هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در ایران اظهار داشت:‌ سدسازی های بی رویه، احداث صنایع سنگین نامتناسب با محیط و کشاورزی بی برنامه و ناهمخوان با شرایط زیستی و همچنین در این اواخر پروژه های انتقال آب از مشکلاتی است که انسان ها به طبیعت تحمیل کرده اند و باعث تشدید بی آبی شده اند. حامی پویش «من دریاچه ارومیه هستم»، ادامه داد: اکنون بیشتر دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه های ایران خشک شده اند و یا به سرعت به خشکی نزدیک می شوند و در صدر این فجایع زیست محیطی، دریاچه های ارومیه و هامون قرار دارند. این بازیگر در نامه خود خطاب به بان کی مون یادآور شد: ما امضا کنندگان این درخواست به پشتوانه حدود یک میلیون و 700 هزار امضا، از شما می خواهیم به عنوان یک وظیفه جهانی، با کمک و نظارت های علمی، تکنیکی و مالی در رفع بی آبی به کشورمان ایران کمک کنید.

امروز دوشنبه در مراسمی یک میلیون و 700 هزار امضا برای نهضت من دریاچه

Facebook
Telegram
Twitter
Email