آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

توقف برخی پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه

ر کننده نیست و برخی پروژه ها به دلیل مشکل بودجه دچار مشکل شده‌اند. نزدیک به نیمی از بودجه احیای دریاچه ارومیه تامین نمی شود.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به مشکل تخصیص بودجه برای ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت: وضعیت امیدوار کننده نیست و برخی پروژه ها به دلیل مشکل بودجه دچار مشکل شده‌اند.

تجریشی در گفت‌و‌گویی با خبرنگار ایلنا اشاره دارد:

ــ قرار است؛ از مهرماه امسال تا شهریور سال آینده ۴۰ سانتی‌متر به تراز آب دریاچه اضافه کنیم که این مساله در گرو اجرایی شدن برخی پروژه‌ها و تامین بودجه است، اما با توجه به شرایط اقتصادی دولت مجبور شده‌ایم؛ سال گذشته، بودجه ستاد احیا دریاچه ارومیه را در ۳ مرحله کاهش بدهیم و به ۱۷۰۰ میلیارد تومان برسانیم.

ــ این ۱۷۰۰ میلیارد تومان بودجه باید از ۳ منبع مالی تامین شود، یکی از این منابع صندوق توسعه ملی است که حدود ۳۴۰ میلیارد تومان از این بودجه را تامین می‌کند و در مورد آن با مشکل روبرو نیستیم، بخش بعدی بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است و در تامین آن نیز مشکلی وجود ندارد.

ــ اما حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه قرار بود؛ از محل ماده ۱۰ و۱۲ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تأمین شود که پروژه‌های زیادی را نیز شامل می‌شد که ۴۵ روز پیش در هیات دولت مصوب شد، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از آن در اختیار ستاد احیا قرار بگیرد که در مورد آن نشست‌های زیادی را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم و در نهایت به فهرستی رسیدیم که مجبور شدیم،تعدادی از پروژه‌هایمان را در این مرحله حذف کنیم و پروژه‌هایی که نیاز به زمان و مبالغ کمتری نیاز دارند و از اثربخشی بیشتری برخوردار هستند را به عنوان اولویت اول برای تخصیص قرار دهیم که متاسفانه تاکنون هیچ منبع مالی از این بخش تزریق نشده است.

ــ برخی از این پروژه‌ها برای ما بسیار حساس هستند، برای نمونه نیاز به کاشت گیاه قره‌داغ به وسعت بسیار زیاد داشتیم که این کار خود نیاز به آبیاری داشت، در فصل تابستان سازمان جنگل‌ها و مراتع در این زمینه با ما همکاری کرد، اما ما نتوانسته‌ایم؛ هنوز هیچ پولی را به این سازمان بدهیم که آنها هزینه پیمانکاران را پرداخت کنند، برخی پروژه‌ها نیز مانند کنترل غبار هنوز هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها نشده است، پروژه‌های لایروبی هم هنوز به اتمام نرسیده‌اند.

ــ علاوه بر آن پروژه‌های کوچک مانند اندازه‌گیری آب و کنترل سردهنه‌ها که کنترل برداشت در فصل زمستان به آن وابسته است و

Facebook
Telegram
Twitter
Email