آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

صادرات ترکیه و ایران در آینه آمار

رکیه جمعیتی کمتر از ایران دارد و نفت برای مصرف داخلی هم تولید نمی‌کند چه برسد به صادرات و در حالی که ۴۳ درصد از صادرات ایران را کالاهای سوختی تشکیل می‌دهد باز هم صادرات ترکیه ۲.۳ برابر ایران است.

ارزش صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۵، ۱۴۴ میلیارد دلار و ایران ۶۳ میلیارد دلار است. هر ایرانی که میهن را دوست دارد و پیشرفت ایران یکی از آرزوهای بزرگش است از این مقایسه دلش می‌گیرد و ناراحت می‌شود. چرا باید ترکیه ۲۳۶ برابر ایران کالاهای نساجی صادر کند؟ گزارش کوتاه زیر مقایسه صادرات ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۵ است.

مقایسه صادرات کالایی ایران و ترکیه به این شرح است:

  • کل صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۳ میلیارد دلار بوده که ۴۳ درصد از آن را کالاهای سوختی تشکیل داده است. رقم کل صادرات کالایی ترکیه در همین سال ۱۴۳.۸ میلیارد دلار یعنی ۲.۳ برابر صادرات ایران بوده و با این تفاوت که فقط ۳ درصد آن اقلام سوختی بوده است.

صادرات کالای غیرسوختی ترکیه ۴ برابر صادرات اقلام غیرسوختی ایران است.

  • صادرات اقلام سوختی ایران در سال ۲۰۱۵ با ارزش ۲۷.۳ میلیارد دلار، ۶.۳ برابر صادرات اقلام سوختی ترکیه در همین مقطع زمانی بوده است.
  • صادرات گروه محصولات شیمیایی ایران در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده که ۱.۳ برابر صادرات ۸.۳ میلیارد دلاری ترکیه در رابطه با صادرات همین گروه از محصولات است.
  • صادرات محصولات غذایی ایران در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵.۴ میلیارد دلار بوده در حالی که صادرات همین گروه از محصولات ترکیه ۱۶.۶ میلیارد دلار (۳ برابر ایران) در همین مقطع زمانی بوده است.
  • صادرات محصولات خودرویی ایران در سال ۲۰۱۵ فقط برابر با ۲۱۳ میلیون دلار بوده است که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با صادرات ۱۷ میلیارد دلاری کشور ترکیه (۸۰ برابر ایران) در همین سال دارد.
  • ارزش صادرات گروه محصولات آهن و فولاد ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده که رقم ۷.۹ میلیارد دلار صادرات مشابه ترکیه تقریبا ۳.۲ برابر ایران است.
  • رقم صادرات اقلام دارویی ایران در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۱۴ میلیون دلار بوده که یک هشتم رقم صادرات ۹۲۳ میلیون دلاری ترکیه در همین سال است.
  • صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران در سال ۲۰۱۵ به ترتیب برابر با ۸۰۸ و ۶۴ میلیون دلار بوده است. ارقام مشابه صادرات ترکیه برای محصولات نساجی ۱۱ میلیارد دلار (۱۳.۶ برابر ایران) و برای پوشاک ۱۵ میلیارد دلار (۲۳۶ برابر ایران) است.

گرفته شده از سایت ساعت ۲۴

Facebook
Telegram
Twitter
Email