آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی

در ۷ ماهه امسال؛ بیش لز۲۳ هزار نفر در آذربایجان‌شرقی دعوا کردند

مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان شرقی اعلام کرد: دراستان در هفت ماهه امسال ۲۳هزار و ۹۵۵ نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی مراجعه کردند.

وی افزود: تعداد مراجعان زن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ صدم درصد افزایش و مراجعان مرد ۲۸ صدم درصد کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی، بهرام صمدی‌راد اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعان ۲۳ هزار و ۹۸۹ نفر بود حدود ۳۴ نفر کاهش نشان می‌دهد.

صمدی‌راد گفت: از کل مراجعان نزاع در هفت ماهه نخست سال جاری ۶ هزار و ۱۰۴ نفر زن و ۱۷ هزار و ۸۵۱ نفر مرد بودند و این در حالی است تعداد مراجعان زن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ صدم درصد افزایش و مراجعان مرد ۲۸ صدم درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: مراجعان مدعی نزاع در مهرماه امسال برابر با ۲ هزار و ۷۰۲ نفر بود. این رقم در مهر سال گذشته ۲ هزار و ۷۸۴ نفر بوده است که امسال در این مدت ۸۲ نفر کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: کل آمار مراجعان مدعی نزاع در سال ۹۴ برابر با ۳۴ هزار و ۸۰۵ نفر بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۳۵ نفر زن و ۲۵ هزار و ۷۷۰ نفر مرد بودند.

در گزارش مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان شرقی دلیل و عوامل درگیری ها و منازعاتی که منجر به مراجعه افراد به پزشک قانونی شده، ذکر نشده است.

صمدی‌راد هم چنین گفت: در ۶ ماهه اول سال‌جاری تعداد مصدومان حوادث رانندگی ۱۰ هزار و ۲۲۳ نفر بوده است که از این تعداد ۲ هزار و ۷۳۲ نفر زن و ۷ هزار و ۴۹۱ نفر مرد بودند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ۱۰ هزار و ۲۲۵ نفر گزارش شده بود دو نفر افزایش داشته است.

همچنین در مهرماه امسال یک هزار و ۴۱۰ نفر در اثر حوادث رانندگی مصدوم شدند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

صمدی‌راد اظهار داشت: تعداد کل تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در طی سال ۹۴ در استان ۷۷۲ نفر بود که از این تعداد ۱۵۳ نفر زن 

Facebook
Telegram
Twitter
Email