آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گردهمایی های بزرگ مردمی

سید جعفر پیشه وری

در شهرهایمان در باره تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و آغاز انتخابات مجلس، گردهمایی های بزرگ مردمی تشکیل شده است. نظارت بر این جلسات را فرقه بر عهده دارد که از میان مردم برای هدایت این نهضت بر آمده است. طبق اطلاعاتی که بدست آورده ایم چنین جلساتی در قصبات و دهستان ها هم تشکیل شده است. با این کار مردم آذربایجان ثابت کردند که ملتی پویا هستند. پس از تشکیل فرقه ماموران جاهل و نادان حکومت تهران برای بریدن پر و بال این نیرو در روستاها به تدابیری وحشیانه و تحقیر انسان ها دست زدند. خوشبختانه اقدامات آنها به نفع فرقه تمام شده است. اهالی روستاها را به ما نزدیک می کند و به این وسیله فرقه ما به سرعت در روستاها ریشه می دواند.

درست است که صدها سال زحمتکشان روستایی برای گریز از ظلم ژاندارم ها اجبارا در کوهستان ها زندگی می کردند. درست است که ما نتواسته ایم به روستاییانی که با اهل و عیالشان به فرقه پناهنده شده اند، کمک زیادی بکنیم. ولی روستاییان فهمیده اند که فلاکت و بدبختی آنان موقتی است و اگر انجمن های ایالتی و ولایتی به وجود بیایند، می توانند به چنین جنایت هایی در مدت زمانی اندک خاتمه دهند. به همین دلیل است که روستاییان هم با تمام نیرو خواهان انجام این کار در اسرع وقت هستند.

ما می دانیم که نیروهای ارتجاعی ای که مردم ما را در اسارت نگاه داشته اند، با همه توانشان از تلاش برای جلوگیری از پیوستن مردم به یک تشکیلات ملی فروگذار نخواهند کرد. ولی در سایه گام های صحیح و متین فرقه آروزهای آنان بر بادخواهد رفت و امیدشان به یاس بدل خواهد شد.

اینک در سرتاسر آذربایجان دو جریان وجود دارد، یکی ماموران دولت که می خواهند مردم را منکوب و محدود و مال و مکنت کسب کنند و دیگری نیروهای ملی که برای عملی کردن اصول آزادی و دمکراسی تلاش می کنند. جریان اول چون بر ظلم و بیدادگری استوار است روز به روز ضعیف تر و از میدان خارج می شود و دومی در نتیجه مبارزه قهرمانانه اش برای تامین سعادت و خوشبختی انسان ها، قدرت کسب کرده، پیش می رود با گرد آوردن مردم بر محور خویش بنای قدرت ملی ای که در پیش است، مستحکم تر می کند. زمان اجرای شعارهایی که حرکت کبیر ملی، پیش از این برای تامین آزادی مطرح کرده بود، فرا رسیده است. دیگر گوشی برای شنیدن تهمت ها و افتراهای پیشین وجود ندارد. دو ماه و نیم فعالیت جدی چهره اتهام زنندگان را آشکار و اثبات کرده، زاهی که فرقه برگزیده، راه درستی است.

اینک همه می دانند که فرقه دمکرات بر خلاف آنچه دشمنان می گویند به نفع استقلال و تمامیت ارضی ایران تلاش می کند. اینک دوست و دشمن فهمیده اند که مفهوم خودمختاری ملی، تجزیه نیست. هیچکس خواهان جدایی آذربایجان از ایران نبوده است. کسی نمی خواهد میهنش را به بیگانگان بفروشد. این حرف ها تهمت های خائنانه یی است که از جانب مرتجعان برای تحدید آزادی مطرح می شود.

بسیار ساده و طبیعی است که خلق آذربایجان می خواهد امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش را، خودش اداره کند. مردم آذربایجان با زور بازوی شان برای گشودن راه های تکامل و ترقی خودشان تلاش کنند.

هدف متینگ ها، گردهمایی ها و اجتماعاتی که سرتاسر آذربایجان را فراگرفته نیز همین است. تا به امروز در باره، آزادی، برابری و دمکراسی سخنان لذت بخش بسیاری گفته و وعده های شیرین زیاد داده شده بود. مردم دیگر نمی توانند حرافی ها را باور کنند. آنان حق دارند که عمل بخواهند. تا به امروز احزابی با نام های گوناگون پدید آمده بودند، نتوانستند کار عملی به مردم نشان دهند. فرقه ما می خواهد این شعارها را عملی کند. هدف متینگ ها همین است.

مردم آشکارا خواهان تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی هستند و برای جلوگیری از پایمال شدن قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم را طلب می کنند و از فرقه انتظار دارند که هدایت این امور را بر عهده بگیرد. معنای تداوم متینگ ها و دمونستراسیون های امروز آذربایجان، این است.

(روزنامه آذربایجان، دور دوم. شماره 54. چهارشنبه 23 آبان 1324)

Facebook
Telegram
Twitter
Email