آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در گذشت سلیم موذن زاده اردبیلی

ز سه شنبه ۲ آذر سلیم موذن زاده اردبیلی در سن هشتاد سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت.

سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در شهر اردبیل زاده شد. پدرش شیخ عبدالکریم مؤذن‌زادهٔ اردبیلی نخستین مؤذن رادیوی ایران است و برادرش رحیم مؤذن‌زادهٔ اردبیلی نیز از مؤذنان کشور است.

صدای گیرا در خانوادهٔ موذن زاده اردبیلی موروثی بوده و همه فرزندان و نوادگان شیخ فرج، صدای خوش دارند.

شیخ فرج، پدربزرگ سلیم موذن زاده اردبیلی، قدیمی ترین موذن کشور است که اطلاعات مختصری از وی موجود است.

به گفتهٔ سالخوردگان، صدای اذان وی را ساکنان روستاهای واقع درحاشیه سه فرسنگی شهر اردبیل سحرگاهان از بام مسجد زینال در مرکز شهر می شنیده‌اند.

شیخ عبدالکریم، فرزند شیخ فرج هم نخستین موذن در ایران است که نوای اذان دلنشین او شهرت جهانی دارد.

رحیم موذن زاده اردبیلی  که اذان بی مانند او در دستگاه بیات ترک در فهرست آثار معنوی ایران به ثبت رسید، چند سال پیش در گذشت.

سلیم  صدای خوب در مداحی را از رشته های هنری ظریف توصیف می کند که ملاحت، زیر و بم آهنگ، ادای کلام و تحریرهای مناسب لازمه این هنراست.

وی که خود علاوه برحفظ روش های قدیمی، سبک های جدیدی با اصالت فرهنگی را در نوحه خوانی و مداحی ابداع نموده، گفته است:صدای من در برابر صدای پدرم مانند قطره ای است درمقابل دریا.

اساتید موسیقی دانشگاه های جمهوری آذربایجان صدای سلیم موذن زاده را را بی نظیر میدانند و به گفته آنها در هر صد سال یکبار همچین صدائی در جهان پدیدار میگردد که در نوع و سبک و قدرت جزء عجائب قرن به حساب آید.

اساتید فن نام او را همردیف استاد عبدالباسط در زمینه تلاوت قرآن و استاد شجریان در زمینه اجرای سنتی ایرانی دانسته اند.

 «ودود موذن زاده » فرزند سلیم موذن زاده، شیوه پدر در موسیقی، مداحی، را

Facebook
Telegram
Twitter
Email