آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مراسم هفتاد و یکمین سالگرد تاسیس

مراسم با شعر، موسیقی و آواز توسط اعضای فرقه دمکرات آذربایجان و جمعیت مهاجرین ادامه پیدا کرد.

فرقه دمکرات آذربایجان

روز شنبه سیزدهم آذر ماه مراسمی به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد تاسیس فرقه دمکرات آذربایجان، در سالن اجتماعات جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان بر گزار شد.

در ابتدا رحیم حسین زاده صدر جمعیت مهاجرین ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان،  ضمن خوشامدگویی به حضار و یادی از شهدای جنبش 21 آذر، شمه ای از دستاوردهای دولت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری را به اطلاع رساند. وی اشاره کرد دستاوردهای شگفت انگیز یک ساله دولت خودمختار آذربایجان در حدی بوده است که با گذشت هفتاد سال اثرات آن هنوز باقی است. پیشه وری و یارانش با همت اقشار و طبقات جامعه توانستند در کوتاه ترین مدت، در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحولات بزرگی به نفع مردم بویژه دهقانان و زحمتکشان شهری و روستایی خلق کنند. در این باره دهها کتاب و صدها مقاله و رساله منتشر شده است. حتی دشمنان قسم خورده نهضت مردم آذربایجان نیز نمی توانند از کنار آن براحتی بگذرند ومجبورند مغلطه کنند…

در ادامه مراسم تنی چند از شرکت کنندگان که خود در جنبش 21 آذر حضور فعال داشته اند، به بیان خاطراتی از آن دوران پرداختند که مورد توجه و تشویق حاضران قرار گرفت.

سپس به چهار نفر از فعالین و تاثیر گذاران فرقه دمکرات آذربایجان لوح تقدیر اهداء شد.\

Facebook
Telegram
Twitter
Email