آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اظهارات ضد و نقیض مسئولین استانی آذربایجان شرقی

در پی کشف گور دسته جمعی خیابان پاسداران تبریز

بدنبال کشف بقایای انبوهی از اسکلت های انسانی در حفاری های خیابان پاسداران تبریز و اعلام ضد و نقیض مسئولان استانی و تلاش برای کم رنگ کردن آن در رسانه های حکومتی، گمانه زنی های مختلفی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است.

گستره ی این شایعات از احتمال کشف بقایای اجساد قتل عام مردم تبریز در زمان اشغال روسیه تزاری تا کشته شدن مبارزان تبریزی توسط حکومت پهلوی و نیز قتل عام مخالفان حکومت خود مختار آذربایجان به رهبری پیشه وری و فاجعه ملی سال 1367 را در بر می گیرد.

بر مبنای پیشینه تاریخی مبارزات مردم آذربایجان و جنایاتی که در حق این مردم در یکصد ساله اخیر رخ داده است، هر یک از این گمانه زنی ها می تواند حقیقت داشته باشد که مردم باید از آن آگاه شوند.اما اظهار نظر شتاب زده مسئولین استانی مبنی بر رد تمام گمانه زنی ها با این استدلال که هیچ سند تاریخی دال بر گم شدن تعداد زیادی از مردم در آن دوران به ثبت نرسیده است و فراتر از آن که فرماندار تبریز آن را حتی گور دسته جمعی نمی داند، این تصور را تقویت کرده که نباید مردم از یک واقعیت هولناکی خبردار شوند.

فرماندار تبریز با صراحت می گوید: محل کشف استخوان های مذکور نشان می دهد که این نقطه به دلایل زیادی گور دسته جمعی یا چیزی شبیه به این نیست، گور دسته جمعی مشخصات بارز و ویژه ای دارد که با شرایط آنچه که در این حفاری به دست آمده همخوانی ندارد، از جمله اینکه استخوانهای پیدا شده متفرقه است و به نظر از جایی دیگر جمع آوری شده و اینجا دفن شده اند. این استخوانها همه در یک نقطه مشخص روی هم تلنبار شده و محل آنها هم وسیع نیست.

مرتضی آبدار” مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این باره گفته است: کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان موضوع را بررسی کرده و اعلام کرده اند که این استخوانها ارزش تاریخی ندارند.

با این حال بهرام صمدی مدیرکل پزشک قانونی آذربایجان شرقی گفته است: : با حکم دادستانی، پزشکی قانونی بقایای گور دسته جمعی کشف شده در تبریز را تحویل گرفته و بررسی های کارشناسی روی آن ها را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: بررسی های پزشکی قانونی روی بقایای این گور دسته جمعی ممکن است

Facebook
Telegram
Twitter
Email