آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کنترل کامل شهر حلب توسط ارتش سوریه.

سپوتنیک” به نقل از منابع نیروهای محلی، ارتش سوریه و نیرهای محلی کنترل کامل شهر حلب را بدست گرفتند، و در حال پاکسازی شهر از شبه نظامیان باقی مانده می باشند.

وی اضافه کرد، می توان گفت که ارتش سوریه کنترل کامل حلب را در اختیار گرفته. و در حال حاضر در پی پاکسازی برخی مناطق از شبه نظامیان باقی مانده می باشند

رئیس جمهور سوریه باز پس گرفتن شهر حلب را به شهروندان کشورش تبریک گفت.

بشار اسد در پیام ویدئویی خود اعلام کرد آزاد سازی حلب یک رویداد تاریخی است.

اسد گفت:” آنچه امروز رخ می هد رویدادی تاریخی است که هر شهروند سوریه رد پای خود را در آن باقی می گذارد. می توان گفت با آزا

Facebook
Telegram
Twitter
Email