آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فروش قطار سریع السیر چین به اروپا

 آهن چک درباره فروش سه قطار سریع‌السیر چین به چک قراردادی به ارزش بیش از 20 میلیون یورو امضا کردند. این برای نخستین بار است که قطار سریع السیر چین در بازار اروپا فروخته می شود.

لیائو هونگ تائو، یکی از مدیران شرکت CRRC گفت: اتحادیه اروپا بازاری مهم برای واگن‌های قطار عالی جهان است و درباره کیفیت و استاندارد فنی بسیار سختگیر است. امضای این قرارداد نشانگر آن است که سطح فنی تولید قطار چین مورد تایید جهان قرار دارد.

شرکت راه آهن چک اعلام کرد: تقاضای این شرکت در چند سال آینده به قطار سریع السیر از سوی چین تامین خواهد شد و این شرکت قصد دارد در 3 سال آینده 30 قطار تندرو از چین خریداری کند.

در خبر دیگری خط آهن جدید شانگهای به کونمینگ با استفاده از قطار سریع السیرمورد بهره برداری قرار گرفت.

خط آهن جدید شانگهای به کونمینگ به طول 2 هزار و 226 کیلومتر و زمان 10 ساعت با متوسط سرعت 350 کیلومتر در ساعت به صورت آزمایشی مورد بهره‎برداری قرار گرفت.

قیمت بلیط قطارهای این خط 750 (قیمت تقریبی 110دلار) یوان است و انتظار می‎رود تا پایان ماه جاری به طور رسمی مورد بهره‌برداری

Facebook
Telegram
Twitter
Email