آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نئونازیهای اوکراین

درشب ژانویه 2017درمیدان کیف

بنا به گزارش خبرگزاری ریا نووستی درشب اول ژانویه هزاران نفر اعضاء وهواداران حزب ناسیونالیست آزادی” سوابودا” در مرکز شهر کیف با مشعل نورا نی به مناسبت 108 مین سالگرد استپان باندرا رهبر ناسیونالیسم اوکراین گرد هم آمدند و سالروز اورا جشن گرفتند.

دراین نمایش خیابانی که به افتخار روز تولد باندارا ” فاشیست اوکراینی” قبلا سازمان داده شده بود .طرفداران حزب آزادی”سوابودا” با حمایت 700 پلیس درخیابانهای اصلی تا میدان استقلال کیف بدرقه گردیدند.

هواداران باندرا دراین نمایش خیابانی با پرچم قرمز وسیاه نازی ها وپرچمهای دولتی وحزب آزادی با مشعل نور وصلیب شکسته با عکس بزرگ استپان با بازوبند نئونازها و شعارهائی همچون ” ناسیونالیسم , دین ما است – باندرا , رهبر ما است ” با محافظت 250« گاردملی» و پلیس همراهی گردیدند.

ریشه تاریخی با ندرا ناسیونالیستهای اوکراین ازسال 1942 با همکاری سربازان نازی درمقابل ارتش شوروی آغاز گردید که از هیچ گونه جنایتی دریغ نکرده اند وپس ازآن بصورت کشتاردستجمعی ده ها هزار نفراز شهروندان لهستان به جنایت ادامه دادند که در تاریخ بدین نام شناخته شده اند .

رهبر ملی گرایان اوکراین باندرا (1959 – 1909) مبتکر ارتش ناسیونالیست اوکراین درجبهه غرب بود بنام استقلال اوکراین با ارتش نازی همکاری کرد و پس از اتمام جنگ نیز مبارزه برعلیه ارتش سرخ را ادامه داد.

باید یاد آورشویم « پترو پورشنکو» رئیس جمهور اوکراین بنام ” مبارزه برای استقلال” از” گارد ملی” بازوی رزمی فاشیستی که در 9 آرویل 2015 جهت ادغام به سازمان نظامی به امضاء رئیس جمهورپورشنکو رسید .باواکنش شدید مسکو مواجع گردید و. مسکوآنرا اعطای” حق به نئو نازی ها در سطح بین المللی ” دانست.

در سال گذشته طرح مسکو در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل برای جلوگیری از افکاروتبلیغات نئونازیسم و حرکت های ناسیونالیستی بارها با مخالفت شماری از اعضای سازمان ملل روبرو گردید و در نهایت این قطعنامه با موافقت نمایندگان ۱۱۵ کشور از ۱۹٣ عضو سازمان ملل و مخالفت آمریکا، کانادا و اوکراین تصویب شد. هیات نمایندگی اتحادیه اروپا به طرح مقابله با تبلیغات فاشیستی و جلوگیری از اقدامات آنان رای ممتنع دادند. در روسیه نیزمحافل الیگارشی وابسته درهم صدا ی با غرب پوتین رئیس جمهور این کشور را که قانون منع تبلیغات فاشیستی را امضاء کرده بود، به “فاشیست” بودن متهم کردند.

کودتای فاشیستی که دراوکراین با دخالت آشکار اتحادیه اروپا وآمریکا انجام گرفت . «رایت سکتورها» بازوی رزمی فاشیستهای اوکراین و دولت کیف با تأسیس و رهبری “گارد ملی ” به رایت سکتورها سپرده شد «دمیترو یاروش» رهبر رزمی نا سیو نالیستهای اوکراین که با امضاء توافق میان دولت جدید به فعالیت های خود شکل قانوی داد می گوید : ” اغلب از پوتین بعنوان احیاء کننده ناسیونالیسم روسی یاد می کنند ولی ولادیمیر پوتین بیشتر در گیر “نوستالژی ا تحاد جماهیر شوروی “فروپاشیده شده است.ناسیونالیست‌های واقعی روس فعالیت زیرزمینی و مخفی در روسیه دارند و ما امیدواریم که جنبش ما موجب تحرک مجدد آنان شود”

رایت سکتور که درجریان اعتراض‌های ضد دولتی در “جنبش یورومیدان” کیف گروه های مسلح خود را تشکیل داد حفاظت میدان را بدست گرفت، این نیرو خود را باصطلاح ضامن” انقلاب “اوکراین می‌داند. آنان افکاری به شدت ضدروسی و ضدیهودی و پرچمی به رنگ سرخ وسیاه دارند.عقاید آنها با نازی ها یکی است . نماینده رایت سکتور در رادا (پارلمان اوکراین) به صراحت از گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، نقل قول کرد و نام موسسه تحقیقاتی خود را موسسه گوبلز نام گذاری کرد. لباس و نمادهائی که استفاده می کنند شبیه به حزب نازی آلمان است .گروه رایت سکتورکه وابسته به حزب فاشیستی سوابودا می باشد در دولت کنونی اوکراین قدرتمند است . آن ها در آغاز به تخریب بناهای یاد بود اتحاد شوروی و شکسنن مجسمه های لنین وتخریب مقبره های سربازان گمنام ارتش سرخ پرداختند ، هم اکنون نیزنیروهای مترقی بویژه حزب کمونیست اوکراین تحت پیگرد وآزار واذیت قراردارد و مجلس رادا به بهانه های قانونی از فعالیت آنها جلوگیری نموده اند

جنایت فراموش نشدنی دفتر سندیکا ئی کارگری در اودسا:

اودسا اولین شهر پر اهمیت شمال شبه جزیره “کریمه” است .فاجعه سوختن ده ها نفر از مردم،در یک ساختمان باعث تشدید بیشتر بحران اوکراین شده بود. گروه نئونازی «رایت سکتور» که در قالب سازمانی به نام «گارد ملی» از سوی دولت موقت کیف قانونی اعلام شده بودند,محل تجمع مخالفان دولت را مورد حمله قرار دادند .فاشیستها ساختمان اتحادیه‌های کارگری اُودسا را محاصره نموده و به آتش کشیدند,( تصاویری از کماندوهای رایت سکتور که چندین ساعت پیش از حادثه توسط هلی کوپتر به شهر اودسا منتقل شده بود در رسانها پخش گردید ) .فاشیستهای گروه رایت سکتور در حالیکه انسانها می سوختند در بیرون ساختمان سرود پیروزی خواندند . دراعلامیهٔ حزب کمونیست اوکراین،حزبی که خود از قربانیان نیروهای فاشیست اوکراین و هدف تهاجم و اذیت و آزار و کشتارآنها است چنین می نویسند : «اراذل واوباش فاشیست درهای ورودی و خروجی محل دفتر سندیکایی اودسا را مسدود کردند، و با بطری‌های آتش‌ زا که در همان محل تهیه کرده بودند، ساختمان را آتش زدند و مانع ورود نیروهای آتش‌ نشانی به داخل ساختمان شدند. بسیاری از افراد داخل ساختمان بدون امکان فرار از ساختمانی که در شعله‌های آتش می‌سوخت، بر اثردود شدید دچار خفگی شدند و برخی دیگر زنده زنده در آتش سوختند، برخی از طبقات بالای ساختمان خودرا بیرون پرت کردند وآنهائیکه جان سالم به دربرده بودند مورد حمله گروه خشمگین فاشیستها قرار گرفته و تا سر حد مرگ کتک خوردند»

با درس آموزی ازحکومتهای دیکتاتوری بگفته « گئورکی دیمترف » رهبرنامی ضد فاشیسم بلغارستان کم بهاء دادن و” نادیده گرفتن تفاوت حکومتهای دیکتاتوری می تواند اشتباهی در برابر پرولتاریای انقلابی که می خواهد وسیع ترین اقشار زحمتکش شهرو ده را در پیکارعلیه فاشیسم بسیج نماید” از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد . درچنین شرایط شرکت درجبهه واحد ضد دیکتا توری ضرورت حل تضاد عمده روزدر دستورمبارزه نیروهای ترقیخواه درراستای گسترش دمکراسی است.

م . چابکی 14 دی 1395 برابر با 03/01/2017

Facebook
Telegram
Twitter
Email