آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مسعود پزشکیان با اشاره به فساد های مالی بزرگ؛

حرف ما با عمل ما یکی نیست

پزشکیان: زمان شاه می‌گفتند ما هیچ‌چیز نمی‌خواهیم، این صداوسیما را یک ساعت به ما بدهید ما مملکت را اسلامی می‌کنیم. الان که تماماً دست ماست، چه‌کار کرده‌ایم؟  

ما راه انقلاب را نرفتیم. حرف ما با عمل ما یکی نیست.

مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس، که در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در خصوص پرونده های فساد مالی بزرگ گفت: تنها متهمان نفتی مقصر نیستند بلکه افرادی که نفت را برای فروش در اختیار آنها قراردادند نیز مقصرند.

به گزارش کلمه، او با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این ماجرا قصور داشته گفت: چرا باید یکی در این کشور، بتواند هزاران میلیارد تومان بردارد و برود و قوه قضاییه هم بگوید خب ما خوابمان برده بود! این FATF که اینها این‌همه درباره‌اش سروصدا کردند چیزی جز این نمی‌گوید که پول‌ها و گردش آن باید رصد شود. چرا ما نباید بدانیم که پول‌ها کجا رفته است. تمام این مشکلات به دلیل ضعف حاکمیتی است و مقصرش همه ما هستیم. اینکه این‌همه گرفتاری داریم عاملش خود ما هستیم نه آمریکا.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قوه قضاییه و سیستم‌های نظارتی ما کجا بودند زمانی که این فسادها اتفاق می‌افتاد. اگر ذهن بیداری بود و جو آزادی بود و اگر اجازه می‌دادیم همه حرفشان را بزنند، این اتفاقات نمی‌افتاد.

پزشکیان گفت: آدم‌هایی که جرات و جسارت آن ندارند بگذارند کسی حرفش را بزند، داد می‌زنند، ادعا هم می‌کنند که می‌خواهند دنیا را درست کنند. اینها حتی تحمل ندارند صحبت طرف مقابل را گوش کنند. زمان شاه می‌گفتند ما هیچ‌چیز نمی‌خواهیم، این صداوسیما را یک ساعت به ما بدهید ما مملکت را اسلامی می‌کنیم. الان که تماماً دست ماست، چه‌کار کرده‌ایم؟ ما راه انقلاب را نرفتیم. حرف ما با عمل ما یکی نیست

Facebook
Telegram
Twitter
Email