آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گراني در بازار کالاهاي اساسی

بانک مرکزي در گزارشي از وضعيت اقلام خوراکي در دومين هفته اسفند اعلام کرد:

در يک‌سال گذشته، نرخ لبنيات 7,7 درصد، تخم‌مرغ 21,1 درصد، برنج 31,5 درصد، حبوبات 19,9 درصد، ميوه‌هاي تازه 32,9 درصد، سبز‌هاي تازه 24,7 درصد، گوشت قرمز 7,9 درصد، گوشت مرغ 24,4 درصد، قند و شکر 23,9 درصد، چاي 14,4 درصد و روغن نباتي 8,4 درصد افزايش يافته است. 

بررسي‌هاي بانک مرکزي از تغييرات قيمتي خرده‌فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران براي سال منتهي به 13 اسفند ماه 95 نشان مي‌دهد نرخ لبنيات معادل 7,7 درصد، تخم‌مرغ 21,1 درصد، برنج 31,5 درصد، حبوب 19,9 درصد، ميوه‌هاي تازه 32,9 درصد، سبزي‌هاي تازه 24,7 درصد، گوشت قرمز 7,9 درصد، گوشت مرغ 24,4 درصد، قند و شکر 23,9 درصد، چاي 14,4 درصد و روغن نباتي 8,4 درصد افزايش داشته است. 

گفتني است؛ در هفته منتهي به 13 اسفند سال جاري نيز نرخ پنج گروه مواد خوراکي نسبت به هفته قبل از آن، افزايش و قيمت پنج گروه ديگر ثابت ماند در همين حال، فقط نرخ يک گروه کاهش يافته است. 
بر‌اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تخم‌مرغ 10,2 درصد، ميوه‌هاي تازه 5,2 درصد، گوشت قرمز 0,3 درصد، گوشت مرغ 4,2 درصد و چاي 1,1 درصد در هفته مذکور افزايش يافت اما در همين حال، نرخ سبزي‌هاي تازه 1,1 درصد کاهش داشته است. نرخ لبنيات، برنج، حبوب، قندو شکر و روغن نباتي بدون تغيير ماند. در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات، بهاي کره پاستوريزه معادل 0,4 درصد افزايش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم‌مرغ معادل 10,2 درصد افزايش يافت. در اين هفته، در گروه‌هاي برنج و حبوب، قيمت تمام اقلام اين گروه‌ها ثابت بود. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور و کدو سبز عرضه کمي داشت. ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه‌فروشي‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه‌وتره‌بار عرضه مي‌شد. ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر، اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه مي‌کردند که در گروه ميوه‌هاي تازه، بهاي انگور معادل 6,4 درصد کاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 4,1 تا 11,5 درصد افزايش داشت. در گروه سبزي‌هاي تازه، بهاي خيار معادل 1,1 درصد، گوجه‌فرنگي 8,4 درصد، پياز 2,1 درصد و لوبيا سبز 4,7 درصد کاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه بين 0,2 تا 23,5 درصد افزايش يافت. 
در هفته مورد گزارش، بهاي گوشت گوسفند معادل 0,3 درصد گوشت تازه گاو و گوساله 0,4 درصد و گوشت مرغ 4,2 درصد افزايش داشت. 
در اين هفته، قيمت چاي خارجي معادل 1,1 درصد افزايش يافت. بهاي قند، شکر و انواع روغن نباتي بدون تغيير بود.

منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه

Facebook
Telegram
Twitter
Email