آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پیام شاد باش نوروزی

هم میهنان گرامی!

فرقه دمکرات آذربایجان فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1396 را به همه شما تبریک می گوید و امیدواراست سال نو، سالی سرشار از موفقیت وبهروزی برای شما و زمینه ساز رهایی کشور از استبداد، ستم ملی و عقب ماندگی باشد.

 نوروز، جشن باستانی خلق های ساکن ایران، و نماد تاریخی فرا رسیدن دورانی نو و پیروزی نیکی بر پلیدی و کهنگی است. حفظ این سنت خجسته در دوران حکومت های واپس گرا و ضد مردمی، خود یکی ازعرصه های مبارزه مردم بر ضد وارثان ضحاک بوده و خواهد بود.
 
امسال سال نو را در شرایطی جشن می گیریم که سراسر جهان را بحرانی فزاینده در برگرفته است. کشورهای منطقه خاورمیانه در آتش جنگ و چند دستگی می سوزد. رژیم حاکم بر ایران ضمن دادن شعارهای عوام فریبانه در زمینه دفاع از حقوق خلق های منطقه می کوشد تا بحران همه جانبه و ساختاری کشور را سرپوش گذارد و مبارزات کارگران، زحمتکشان، خلقهای ساکن کشور و آزادیخوهان را که خواهان عدالت اجتماعی، تامین حقوق ملل و اقوام و آزادیهای دمکراتیک هستند را در نطفه خفه کند.

 با وجود همه ترفند ها، دستگیری ها، آزار و شکنجه مبارزان دگراندیش و به رغم همه تهاجمات تبلیغاتی رژیم و متهم کردن جنبش مردمی به وابستگی به نقشه های ”استکبار جهانی“، مبارزات آزادیخواهانه مردم هر چه بیشترگسترش می یابد.

مبارزات اقشار و طبقات جامعه و پایداری نیروها و رهبران جنبش بر علیه وضعیت موجود شکاف در صفوف نیروهای حامی رژیم را گسترش داده و پایگاه اجتماعی حاکمیت را محدود و محدودتر کرده است.

شکی نیست که جنبش عظیم ضد استبدای میهن ما همه توان و امکانات خود را در تحقق استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به کار خواهد گرفت و اطمینان دارد که آینده یی روشن و فردایی نو و رها از استبداد در انتظار میهن ماست. این فردا را باید از هم اکنون و دست در دست هم بنا کرد

نوروزتان فرخنده باد

نوروز سال 1396

Facebook
Telegram
Twitter
Email