آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

معرفى كتاب سولدوزون اولدوزلارى

( ستاره هاى سولدوز).

قهرمان قنبری

كتاب خاطره رمان سولدوزون اولدوزلارى ( ستاره هاى سولدوز) در چهار جلد بترتيب جلد اول با عنوان “گادار چايى آخيب داشير”( رودخانه گادار چايى طغيان مى كند)جلد دوم “قار آلتيندا نوروز گولو” ( گلهاى نوروز در زير برف) جلد سوم با عنوان ” ساواشى قازانديق، دئوريمى ايتيرديق” ( جنگ را برديم، انقلاب را باختيم) جلد چهارم و آخر با عنوان ” مرند دن جلفايا بير قطار گئدير” ( قطارى از مرند به جلفا مى رود) بتازگى در ايران انتشار و توزيع شده است.

” سولدوزون اولدوزلارى” بزبان توركى آذربايجانى روان و استاندارد با الفباى عربى توسط دنيز ايشچى نوشته شده است. روايت اول شخص مفرد از قوم شناسى، اتنوگرافى و تاريخ نقده ، طرز زندگى مردم، ارتباط عمومى توركها و كوردها و در حالت كلى جو عمومى شهرى كوچك و اما مهم در گوشه اى از ميهنمان به اهميت كتاب بيش از بيش مى افزايد. كتاب با ضرب آهنگى آرام از طرز زندگى مردم شروع مى شود و با آرامى جو عمومى و اتنوگرافى شهر را به نمايش گذاشته و حوادث تاريخى مهم اتفاق افتاده را بصورت عريان به نمايش مى گذارد. روايتى دست اول از حوادثى مانند جنگ مشهور نقده در سال ١٣٥٨ بيش از بيش خواندن كتاب را براى علاقمندان به جويندگان حقيقت واجب مى سازد. اسم كتاب بيش از پيش تداعى كننده به روايت كشيدن سرنوشت نسلى است كه امكاناتى كوچك اما ارزوهاى بزرگ در سر داشتند.خواندن كتاب بخصوص براى آشنايى با چرايى ملحق شدن نسلى از آذربايجانى ها به جنبش فداييان خلق حائز اهميت است و يا روايتى اول شخص مفرد از نحوه شكل گيرى جنبش فدايى در نقده و آذربايجان غربى مى باشد. جلد سوم و آخر بيشتر به شوك شكست و روحيه عمومى بعد از شوك شكست و مهمتر از آن نحوه رويارويى به آن مى پردازد. تبعيد و آواره گى و مواجهه شدن با اين حقيقت تلخ همراه با اين باختن تلخ بخوبى در اين كتاب به تصوير كشيده شده است. اهميت كتاب بيشتر در اين است كه كتاب روايتى بكر را از حادثه هاى مزبور به خواننده ارايه مى دهد بدون آنكه تلاش بكند ذهن خواننده را اسير ايده و تفكر خود بكند. در واقع خواننده آزاد است كه در پايان كتاب بر پايه قضاوت خود تصميم خود را بگيرد و اين يكى از نقاط قوت اين كتاب است. نكته دوم اين است اين كتاب بر پايه رمان خاطره نوشته شده است و دغدغه ها، احساسات و زندگى خصوصى باورمندان يك جنبش را به تصوير مى كشد كه اين خود اهميت بسزايى در شناخت روحيه عمومى و روانشناسى تاريخى باورمندان جنبش هاى مزبور دارد. اهميت مضاعف ابن نكته در اين است كه اكثراً تاريخ نويسى ما يا بر پايه قهرمان سازى و تقديس سازى رهبران است و يا بر پايه تحقير و انسانيت زدايى از آنها توسط مخالفين است، در حالى كه هر جنبش و يا رهبريت و حاكميت قبل از همه چيز تشكيل شده از انسانى داراى گوشت و خون و استخوان هستند كه احساسات و خصوصيات خاص و نقاط ضعف و قوت خودشان را دارند.

خواندن اين كتاب براى كسانى كه در مورد جنبش چپ، جنبش فدايى، روابط توركها و كوردها و جنگ نقده و كلاً نحوه زندگى و انسان شناسى نسل قبل از انقلاب كنجكاو هستند مى تواند مفيد باشد.

لينك دانلود كتاب بترتيب جلد.

  1. https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar1Final
  1. https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar2Final
  1. https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar3Final
  1. https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar4Final

Facebook
Telegram
Twitter
Email