آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه شورای صلح امریکا

هم اکنون برای جلوگیری از حمله ترامپ به سوریه اقدام کنیم !

گری کوندون ، بعنوان کهنه سرباز صلح ، به صورت عاقلانه ای مشاهده کرده است که منبع گزارش های حمله شیمیایی خود نیروهای شورشی هستند ، رسانه های خود آن ها ، و وایت هلمت ( کلاه سفیدها) ، و دیگر ان جی او های مورد تامین مالی غربی هستند که به خاطر تبلیغات ” تغییر رژیم” علیه دولت اسد رسوایند…

فوری
اکنون برای جلوگیری از حمله ترامپ به سوریه اقدام کنیم !
هم اکنون به کاخ سفید و کنگره تلفن کنید !
رئیس جمهور ترامپ دیروز – که در طی کارزار انتخاباتی اشتیاق به رویکردی جدید ،و مهارکننده تر نسبت به جنگ در سوریه ابراز داشت – آشکارا این ادعا که دولت سوریه در حال استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم خود ، از جمله کودکان است را پذیرفت . او اظهار داشت ” خطوط در هم شکسته اند”. او به اتخاذ اقدام هایی تهدید کرد . تصاویر وحشتناکند. رسانه ها به مدت چند روزبا تکرار ادعا های تایید نشده ، مقصر دانستن و تکیه بر منابع دارای پیش داوری وارد شیوه هیستری کامل شدند. آیا این خلیج تونکن دیگری است ؟
این بیش از لحظه ای خطرناک است . این یک بحران تام جنگی است . پوشیده نیست که رئیس جمهور ترامپ فردی غیر قابل پیش بینی واغلب بی اطلاع است . دولت او در اولین ماه های خود تحت فشار اشتباه ها، شکست ها و دست خوش تشویش بوده است . او ممکن است فکر کند که “به یک پیروزی” نیاز دارد .ما باید دولت او را مطمئن کنیم فکر نکند حمله به سوریه می تواند یک “پیروزی” باشد . ما ساعت ها ، در بهترین حالت چندروز برای انجام این کار وقت داریم .
ما قبلا این مسیر را طی کرده ایم . ناظران خبره پیش از این یادآوری کرده اند این حمله منتسب به تمامی پرچم دروغین عملیاتی را نشان داده است . دولت سوریه مطلقا هیچ انگیزه ای برای انجام چنین حمله ای ندارد . ( نگاه کنید به Gerry Condon; Patrick Henningsen; and Phyllis Bennis)
گری کوندون ، بعنوان کهنه سرباز صلح ، به صورت عاقلانه ای مشاهده کرده است که منبع گزارش های حمله شیمیایی خود نیروهای شورشی هستند ، رسانه های خود آن ها ، و وایت هلمت ( کلاه سفیدها) ، و دیگر ان جی او های مورد تامین مالی غربی هستند که به خاطر تبلیغات ” تغییر رژیم” علیه دولت اسد رسوایند. سیمور هرش محقق پر آوازه مستند کرده است که آخرین حمله بزرگ با گاز سارین منتسب به دولت سوریه توسط گروه های تروریستی با حمایت ترکیه و عربستان سعودی انجام گرفته بود . هرش همچنین مستند کرد که سلاح های شیمیایی توسط سیا و وزارت امور خارجه کلینتون از لیبی به گروه های مورد حمایت امریکا در سوریه منتقل شد
با این حال جریان مسلط رسانه ای هیچ اشاره ای به این امر نمی کنند. آن ها اصلا پرسش های سختی نمی پرسند . آن ها هیچ تردیدی را نمی پذیرند . آن ها دروغ هایی را که از قبل بی اعتبار بوده اند تکرار می کنند . آن ها بی شرمانه با منابعی مصاحبه می کنند که مدت طولانی هورا کشان برای دخالت نظامی در سوریه بوده اند .
ما می توانیم از حمله جلوگیری کنیم . در ۲۰۱۳ ، موج عظیم تلفن به کاخ سفید و کنگره دست رئیس جمهور اوباما را برای انجام کار “مشابهی” زیر فشار قرار داد . ما پیروزمندانه اوباما را از حمله به سوریه در ۲۰۱۳ بازداشتیم .
ما دوباره می توانیم آن را انجام دهیم . تلفن را بردارید!
الفرد ال ماردر
رئیس شورای صلح امریکا

Facebook
Telegram
Twitter
Email