آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حمله آمریکا به سوریه


یک تجاوز بیشرمانه وغیرمسئولانه

بیانیه صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

درشب 7 آوریل نیروی دریایی ایالات متحده با موشک های کروز به پایگاه هوای شهرحمص حمله کردند. به گزارش پنتاگون پاسخ تنبیه ایی به نیروی هوایی سوریه است که ازسلاحهای شمیائی علیه جنگجویان در شهری ازاستان ادلب که تحت کنترل جنگجویان تروریست قرار داردانجام گرفت.

این اقدام آمریکا یک عمل تجاوزکارانه با زیرپا نهادن همه استاندارهای حقوق بین المللی یک کشورمستقل است ,که درمنشورسازمان ملل گنجانده شده است . بکارگیری نیرودرکشورها تنها توسط شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری ازتهدید برای صلح جهانی است . درعین حال عمل تجاوزکارانه آمریکا نه تنها بدون تصمیم شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت این عمل «چماق داربزرگ» با مداخله ویرانگریانه برعلیه یوگوسلاوی, عراق , لبیی وافغانستان منجر شده است.

موضع سیاست کثیف آمریکا چون نخی بهم دوخته درتاریخ است. بیاد بیاورید سلاح های شمیائی که ازسه سال پیش حذف شد اتهام علیه نیروی هوائی سوریه توسط مخالفان آشتی ناپذیربا پخش بی بی سی درارتباط با سرویس های مخفی اطلاعاتی آمریکا رسانه ائی شد درحالیکه هیچگونه اعتمادی به سرویس امنیتی آمریکا نیست . هیچکس فراموش نکرد که چگونه درسال 2003 «کولن پایال تریاس» درشورای امنیت سازمان ملل متحد با هیاهو« سلاح بیولوژی درعراق» را جار زد ولی بااین حال با تجاوزآمریکا ومتحدانش درعراق اثری ازسلاح  یافت نشد.

قضاوت اخلاقی درآمریکا نیست خرابه ها درموصل وخانه هائی که توسط نیروهای هوائی آمریکا ومتحدان اوویران گردیده اند و صدها غیرنظامی کشته شده اند.  درویتنام پس ازگذشت سالها استفاده از بمب ناپالم هیولای سلاح های شمیایی (عامل نارنجی) بکاربرده شده در جنگ ویتنام که پیامدهای جنایت تا به امروزباقی ماند هیچکس فراموش نمی کند. بمباران سوریه روز جشن وعید مسیحی « نیشیر» نشان می دهد که آمریکا فارغ از سنت « اومانیستی» و انسانی است .

باید به نظرکارشناسان توجه داشت برای مقامات سوریه استفاده از سلاحهای شمیائی نیازی نیست , ارتش سوریه تحت حمایت ارتش روسیه با اطمینان مرحله جنگ راتحت کنترل خود قرار داد علاوه براین رهبری متعهد سوریه جهت جلوگیری ازادامه جنگ داخلی وتضعیف کشور به تلاش جهت صلح ادامه می دهد , باید به این واقعیت پاسخ داد : که” چه کسانی به ادامه جنگ درسوریه سود می برند؟” پاسخ کاملا واضح است پشتبانان افراط گرایان اسلامی کسانیکه ممنوع ورود به روسیه هستند.

حامیان مالی داعش پس از تحمل شکست پشت شکست درمیدان جنگ با پشتبانی دولت آمریکا با کنترل رسانه های جهانی  رهبران سوریه را به استفاده از سلاح های ممنوعه متهم کرده اند تردیدی نیست تجاوز علیه سوریه توسط ایالات متحده ناشی ازملاحظات سیاسی صرفا برای پیشی جستن از رقبا ومخالفان به دنبال بهانه ایی برای نشان دادن عزم واراده وایستادگی درمقابل روسیه است .

زمانی که نخبگان  بالای روسیه درانتخابات ریاست جمهوری به تعریف وتمجید سخنان رئیس جمهورجدید پرداختند حزب کمونیست فدراسیون روسیه هشدار داد : هرمستاجری درکاخ سفید سیاست منافع الیگارشی وسیاست مالی بین المللی رادنبال می کند هرچند اگر دیدگاه شخص رئیس جمهورجدید بنام دفاع از مردم ایالات متحده باشد, رئیس جمهورجدید آمریکا با منحنی دوگانه «خم» پس از چند روز امتناع دردخالت به امورکشورها تصمیمم به دخالت به سرنگونی بشار اسد گرفت باردیگر برای ما ثبات شد که سیاست خارجی ایالات متحده درراستای منافع طبقاتی سرمایه سالاران است. ترامپ علاوه بر وعده های قبل از انتخاباتی خود عمل نکرد بلکه بدون مشورت ورعایت قانون اساسی وگنگره ومتحدان اروپائی عمل کرد.

تعجب آور نیست کابینه جدید آمریکا با خشونت در مناسبات بین طرفین روسیه برخورد می کند این واقعیت جدید تنها با   قدرت ,پیشرفت علمی, وهشیاری لازم دربالاترین سطح با مشارکت همه نیروهای میهن پرست ضروری است تا بتوان مورد احترام جهانیان قرارگرفت . مانیازمند تقویت شرکای خود در اتحاد اوراآسیای برکس وسازمان همکاری شانگهای هستیم . روسیه به اقتصادی قوی و پیشرفته, آموزش باکیفیت بالا , نیروی مسلحی قدرتمند که قادر به دفاع از منافع خود درمقابل جهان پر تلاطم وسیاستهای خشن باشد نیازمند است این روش نیاز فوری به تغیرسیاست های اجتماعی واقتصادی اعمال شده و شکست خورده 25 سال پیش دارد که با کنار زدن دسته بندی حاکمان و با ایجاد یک دولت اعتماد ملی که بتواند روسیه را از بن بست گروه بندی ها رها سازد می بایست دردستورکارقرارگیرد.

صدرکمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

گنادی زیوگانف

برگرفته ازسایت حزب کمونیست فدراسیون روسیه

برگردان : م . چابکی 20فروردین 1396 برابر با 09/04/2017

https://kprf.ru/party-live/cknews/164008.html

Facebook
Telegram
Twitter
Email