آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه حزب کمونیست سوریه

درباره تجاوزامپریالیستی آمریکا

در صبح 7 آوریل 2017 ارتش ایالات متحده ازکشتی های مستقر خود در مدیترانه شرقی حمله موشکی گسترده ای را بر یک پایگاه نظامی سوریه انجام دادند.

این حمله گام جدیدی از تجاوز امپریالیستی آمریکا علیه میهن ما سوریه است که از گذشته با استقرار واحد های نظامی امریکا در شمال – شرق کشورمان بدون هیچگونه توجیه قابل قبولی از نظر قوانین بین المللی عمل کرد و این تجاوز تجسم رویکرد کلی با نقض حق حاکمیت ملی کشورها,حق آزادی مردم در راستای تامین هدف های دائمی توسعه طلبانه, ازعملکردهای امپریالیسم آمریکا می باشد.

این تجاوز یک گام دیگر ازسیاست تهاجمی آمپریالیسم وصهیونیسم  باهدف فرسایش و تجزیه سوریه رخ می دهد که سنگری تزلزل ناپذیر دربرابر پروژه های سلطه طلبی استعماری به کل مدیترانه وجهان عرب است.

تجاوزآشکارعلیه سوریه همه توهمات نسبت به آمریکا را خنثی و بر طرف می کند. امپریالیسم آمریکا دشمن اصلی آزادی خلق ها ، از جمله خلق سوریه است. آمریکا بزرگترین تروریست بین المللی جهان است.

حزب کمونیست سوریه با بسیج توده ها و به نزدیک تر کردن هر چه بیشتر صفوف آنان در برابر تجاوز امپریالیستی با تدارک و حمایت کامل از ارتش ملی کشور درمبارزه سخت علیه تجاوز آمریکا و باندهای تروریست همدست آنان,  مردم سوریه  را فرا می خواند.

حزب کمونیست سوریه با رجوع  به جامعه جهانی و به تمام نیروهای ترقی خواه و دموکرات درجهان آزاد با محکوم کردن تجاوز امپریالیستی آمریکا علیه سوریه با افزایش همبستگی درراستای پایداری ملی سوری ها به صورت موثری بر مبارزه جهانی نیروهای آزادیبخش علیه امپریالیسم  کمک نمایند .

زنده باد پایداری ملی مردم سوریه

سوریه زانو نخواهد زد

دمشق 7آوریل 2017

برگرفته ازسایت حزب کمونیست بلاروس

برگردان: م . چابکی 23فروردین 1396 برابربا 12/04/2017

http://www.comparty.by/news/zayavlenie-siriyskoy-kompartii-ob-imperialisticheskoy-agressii

Facebook
Telegram
Twitter
Email