آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نمی خواهیم فاشیسم به فراموشی سپرده شود

72مین سال پیروزی

همه ساله مردم روسیه ودیگرجمهوریهای شوروی سابق روز 9ماه مه جشن پیروزی بر فاشیسم را برگزار می کنند . نظر به اینکه اتحاد شوروی تخریب گردید سیستم جهانی سوسیالیستی دیگر وجود ندارد این کشورها 9 ماه مه  پیروزی بر فاشیسم را با تعطیل رسمی وبا شکوترین مراسم جشن در میدان اصلی و خیابانهای شهر برگزارمی کنند. رسانه های دولتی رادیو وتلویزیونها با پخش وسیع برنامه های هنری وکنسرت جوانان وزنان هنرمند با باز پخش اسناد وفیلم قهرمانی ها مردم این سرزمین ,از خود گذشتگی وفدا کاریهای پارتیزانها وسربازان وفرماندهان ارتش سرخ برای درس آموزی به آیندگان ارائه می دهند.

 امسال به مناسبت 72 مین سال پیروزی برفاشیسم دربرخی جمهوری ها همچون بلاروس  با پیام تبریک رئیس جمهورالکساندرلوکاشنکو همراه مردم در جشن پیروزی بر فاشیسم شرکت می جویند واحزاب کمونیست کارگری در جمهوریهای که فعالیت علنی دارند چون روسیه کمونیستها با برگزاری تظاهرات ضد فاشیستی با صف مستقل با بسیج نیروها ی کار وزحمت ونمایند گان فراکسیون حزب کمونیست وجوانان فعال در میدان ها حضور بهم می رسانند .درجمهوری دیگری نیز همراه رهبران دولتی دراین مراسم پیشگام شرکت می جویند دربرخی جمهوری ها همچون اوکراین با کودتای فاشیستی حامیان آمریکا واروپا حزب کمونیست غیرقانونی اعلام گردید رهبری حزب با فرا خوان نیروهای ضد فاشیستی از کارگران روشنفکران جهت بزرگداشت این روز تاریخی به جبهه ضد فاشیستی کشوردر خواست نموده است . جشن 9 ماه مه با توجه وکوشش نیروهای مترقی در کشورهای غربی با جمهوریهای شوروی سابق قابل مقایسه نیست زیرا نگارنده آنرا احساسی می داند که خلقهای این سرزمین با پوست و گوشت خود جنگ وجنایت را لمس کرده اند این مردم ضد فاشیسم وفا دار به صلح وآزادی درروز 9 ماه مه عهد پیمان بسته اند تاهمه ساله این روزدفاع میهنی را به جهانیان انعکاس دهند اما محافل آگاهی در تلاشند با هیستری نام «نوستالوژی شوروی »  و بیماری «روس ستیزی» تاریخ جنگ در اذهان عمومی به فراموشی سپرده شود و جنایات نازیها خاموش بماند و تاریخ نویسی نوین را به خورد مردم دهند.

 فراموشکاران آمریکائی و اروپائی به نقش اتحاد شوروی سوسیالیستی درجنگ جهانی دوم که بیش از 27 میلیون قربانی داده اند آگاهند؛ چرا با آماری سازی رسانه ای  به میدان آمده اند دلیل مصرف داخلی برای انحراف افکار عمومی کشورهای غربی دارد؛ بگفته پیترسیمنکو دبیراول حزب کمونیست اوکراین در فراخوان اخیردر 72مین سالروزی پیروزی بر فاشیسم طبق آمار کمونیستها رادرخط مقدم مبارزه با فاشیسم دانسته است به همین دلیل دروغ پردازی های رسانه های امپریالیستی خشم جنگ دیدگان روسی، محافل واقع گرا، ونیروهای مترقی جهان بویژه کمونیست ها را برانگیخته است 

جنگ فاجعه باری که درسال ۱۹۴۵، با شکست فاشیسم خاتمه یافت, توسط سرمایه سالاران آلمانی با هم گرایی دیگر کشورهای سرمایه داری جهان جهت حل بحران و گسترش حیطه سرمایه به وجود آمد و با هدف به زیر کشیدن پرچم اولین کشور سوسیالیستی جهان به تجاوز آشکاری منجر شد. با قهرمانی ها و فداکاریهای مردم اتحاد شوروی سوسیالیستی، جنگ تدافعی از میهن سوسیالیستی با پیروزی ارتش سرخ به پایان رسید. جنگی که زیر سلطه خشن ترین و خونین ترین پنجه سرمایه آغاز گردید, هیتلر با حرص ولع با تجاوز به خاک دیگر کشورها (بدون اعلام جنگ, غافلگیرانه) بشریت را زیر چکمه های طاعونی حزب نازیسم قرار داد. جنگ به مجروح شدن ۱۰۰میلیون و از بین رفتن ۵۰ میلیون انسان که ۲۷ میلیون آن مردم اتحاد شوروی بودن منجر شد. در میان هرسه کشته یک نفر عضو حزب کمونیست بود که جنایتی فراموش ناشدنی و نابخشودنی است. اگر خسارات روانی، محیط زیستی (زمینی، دریایی، هوایی) راه ها، کارخانه ها، بیمارستانها، مهد کودک ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، ساختمان های اداری مسکونی شهر وروستا، تخریب ساوخوزها و کلخوزها و شهرک ها (میکرو رایون های اقماری و منطقه ایی) و بناهای تاریخی، هنری، اماکن مذهبی، وسایل تکنیکی، ماشین آلات مختلف و میلیونها کشتارهای دامی و موجودات زنده دیگر را اضافه کنیم، فاجعه غیرقابل تصوری است که بشریت نظیر آن را تاکنون به خود ندیده است.

 امروزه فاشیسم قرن بیست ویکم وارثان همان جریانهای هار سرمایه با نخستین سخنرانی دونالد ترامپ آغاز گردید که می گوید :« آمریکا در درجه اول » است واضافه کرد «دیدگاهی تازه برکشور حکمفرما خواهد بود» و اعلام می کند که نظام بین المللی ایجادشده از ٧٠ سال پیش توسط ایالات متحده ازاین پس باید در خدمت این کشور باشد چنین صراحتی آرامش مردم جهان حتی کشورهای متحد غربی واروپائی که تظاهربه دمکراسی دارند را برهم می زند چرا که این بارجهان بسوی زمستان اتمی می رود .

درنتیجه از آزمون تاریخی جنگ کبیر میهنی ارزشهایی را باید دید وآموخت و به خاطر سپرد که مهمترین عوامل پیروزی بود و آن روابط صادقانه ای که میان خلقهای اتحاد شوروی سوسیالیستی وجود داشت وهنوز پس ا زگذشت سالها درمیان زحمتکشان این سرزمین ریشه دارد و ایمان عظیمی که این ملل به سیستم عادلانه و وحدت ملی٬ وحدت حزب و وحدت فرماندهی نظامی داشتند که به معنی وحدت ملت٬ حزب و فرماندهی نظامی بود ونقش رهبری حزب کمونیست میراثی بجا مانده درپیروزی بر فاشیسم از تاریخ زدودنی نیست .

م . چابکی 18 اردیبهشت 1396 برابر با 08/05/2017

Facebook
Telegram
Twitter
Email