آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شکایت از حسن روحانی و اسحاق جهانگیری

حسینعلی امیری معاون پارلمانی حسن روحانی خبر داد برخی از روسای ستاد انخاباتی حسن روحانی بازداشت شده اند و از اسحاق جهانگیری و حسن روحانی نیز شکایت شده است.

امیری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره شکایت برخی از نامزدها از اسحاق جهانگیری و حسن روحانی گفت: شورای نگهبان اعلام کرده است که شکایاتی واصل شده است. البته همانطور که مشاهده کردید آقای کدخدایی اعلام کردند برخی از این شکایات جزئی بوده و برخی دیگر نیز پس از تایید شورای نگهبان رسیدگی خواهد شد.

او درباره بازداشت برخی از روسای ستاد و یا اعضای ستاد حسن روحانی در سراسر کشور گفت: همانطور که آقای شریعتمداری گفتند در مواردی برخی احضار شدند که باید منتظر پاسخ قطعی و قانونی باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مردم عضو ستاد آقای روحانی بودند و این مردم برای ما عزیز هستند.

امیری خاطرنشان کرد: نباید این ذهنیت برای آنها به وجود بیاید که هرگاه نظام خواسته است آنها حضور داشتند اما بعد از اتمام انتخابات به حاشیه رانده شدند.

او ادامه داد: برخی رفتارها در ایام انتخابات عجیب و غریب نیست اما امیدواریم قضات ما در این مورد هم براساس عدل و انصاف رفتار کنند.

باید اضافه کرد در حالی که گفته می شود برای رئیسی رای سازی شده است تا وجه اصولگراها  و ولی فقیه بیش از این در میان مردم خدشه دار نشود، خامنه ای به جای پذیرفتن شکست به دفاع از رئیسی بر خاسته و از تخلف انتخاباتی سخن گفته است. بعید نیست که در آینده نزدیک عده ای را وادار به اعتراف کنند که در انتخابات به سود حسن روحانی تخلفاتی انجام داده اند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email