آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حمله جنایتکارانه تروریست ها

محکوم می کنیم!

بر اساس اطلاع وزارت کشور روز چهارشنبه در تهران بدنبال دو حمله تروریستی 12 تن از هموطنان ما جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس همین گزارش دو  تیم تروریستی متشکل از 6 نفر بطور همزمان وارد ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی و آرامگاه خمینی شدند و با تیراندازی و حرکت انتحاری جان عده ای را گرفتند و تعدادی را نیز زخمی کردند. ظاهرا گروه داعش این مسئولیت را به عهده گرفته است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گفته اند هر شش نفر تروریست کشته شده اند و امنیت به شهر بازگشته است. مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند تا این فاجعه دردناک را کم اهمیت جلوه دهند. حتی آقای خامنه ای در مقام رهبری نظام که مسئولیت مستقیم امنیت کشور و مردم را به عهده دارد، به جای ریشه یابی و ارائه راه حلی برای پیشگیری از تکرار چنین فاجعه ای، آن را ترقه بازی خوانده است.

نباید فراموش کرد که ریشه‌های اصلی تروریسم را باید در اهداف و سیاست‌ها و عملکرد امپریالیست ها و نظام های غیر دمکراتیک و سرکوبگر مورد بحث و بررسی قرار داد. به‌عبارت دیگر، تروریسمی که امروز چهره ای نا امن از جهان به جا گذاشته است نتیجه و زاییده تروریسم دولت های غربی است که طی سالهای گذشته با هزینه میلیاردها دلار برای بزیر کشیدن حکومت های ملی و مردمی پرورانده اند و اینک نیز علیرغم تمام تبیلیغاتی که برای مبارزه با تروریسم براه انداخته اند، از آنها حمایت می کنند. از این‌رو، خطر جنگ، تروریسم، بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیش از پیش جهان کنونی را تهدید می‌کند و کشور ما نمی تواند از این قاعده استثناء باشد.

از سویی دیگر اقدامات تروریستی بهانه خوبی هم به‌دست جریانات راست دولتی میدهد تا با استفاده از بحران ناشی از تروریسم تحت عنوان حفظ امنیت، سرکوب مخالفان و معترضین را شدت بخشد و به چپاول و غارت بیشتراز ثروت مردم بپردازد.

 درک این مسئله نباید برای آقای خامنه ای و دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی سخت باشد که با توجه اوضاع نا بسامان جهان و منطقه و بحران های داخلی، ممکن است کشور ما نیز مانند کشورهای همسایه دچار مشکلات ویرانگر شود.

Facebook
Telegram
Twitter
Email