آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فقر و بیکاری در روستای آق دره

در کنار معدن های طلا

توسعه نیافتگی و فقر در روستای آق دره تکاب و روستاهای اطراف آن به وضوح به چشم می‌خورد و از آنجایی که ۶۰ معدن در این مناطق وجود دارد حق مطالبه‌گری در چارچوب قانون برای کارگران و اهالی این مناطق محفوظ است.

  در کنار معدن طلای آق دره جیوه نیز که اثرات نامطلوب بر محیط زیست می‌گذارد تولید می‌شود. این در حالی است که ایران به کنواسیون منع تولید جیوه پیوسته است.

«همایون هاشمی» نماینده میاندواب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا، به نکات زیر اشاره دارد:

ــ توسعه نیافتگی و فقر در روستای آق دره تکاب و روستاهای اطراف آن به وضوح به چشم می‌خورد و این افراد حق دارند که در این خصوص در چارچوب قانون مطالبه‌گری کنند.

ــ صنایعی که هم اکنون در این روستاها فعال هستند یا زمین‌ها روستاییان را خریده‌اند و یا آنها را تصاحب کرده‌اند این در حالی است که بیکاری در این روستاها همانند سایر مناطق کشور وجود دارد.

ــ همانطور که گفته شد در آنجا ۶۰ معدن در حال فعالیت هستند که به علت همین فعالیت‌ها منابع طبیعی تخریب شده و آلودگی‌های محیط زیستی همچون آلودگی آب به وجود آمده که اسناد آن موجود است.

ــ در ۱۵ سال اخیر دولت‌ها سهم توسعه روستای همجوار را نپرداخته‌اند، این در حالی است که  در این ۱۵ سال دولت‌ها سهم درآمدهای خود را گرفته‌اند از طرفی مدیران غیربومی در این مناطق حضور دارند و جمعیت کارگری از قسمت ها توسعه نیافته شهر می‌آیند.  

 ــ از دو معدن طلای روستای آق دره روزانه ۱۰ کیلو طلا خارج می‌شود و به طور متوسط ۳۰۰ کامیون سنگ ها برداشته شده را از شهر خارج می‌کنند. این در حالی است که شهر هنوز رنگ وبوی  توسعه نیافتگی دارد و در مجموع اینها باهم در تناقض است.

ــ در عین حال  در کنار معدن طلای آق دره جیوه نیز که اثرات نامطلوب بر محیط زیست می‌گذارد تولید می‌شود. این در حالی است که ایران به کنواسیون منع تولید جیوه پیوسته است.

 ــ این حق قانونی نمایندگان مجلس است که مشکلات مردم را آزادنه پیگیری کنند و نمی‌توان آنها را به سکوت واداشت از این رو مصرانه پیگیر مطالبات اهالی روستاهای تکاب و شهرستان‌های همجوار هستیم.

Facebook
Telegram
Twitter
Email