آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

همايش احياي درياچه اروميه در دانشگاه بناب

کاهش 8 متري تراز درياچه در 20 سال

همايش احياي درياچه اروميه در دانشگاه بناب برگزار شد. در اين مراسم که برخي از مديران و مسئولان احياي درياچه اروميه حضور داشتند وضعيت فعلي اين درياچه بررسي شد. مدير دفتر منطقه‌اي ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي گفت: در سال ۷۰ آب درياچه اروميه در اوج خود بود که اين ميزان طي ۲۰ سال هشت متر و ميانگين سالانه ۴۰ سانتی‌متر پايين آمده است.
خليل ساعي با اشاره به اهميت نقش جوامع محلي در احياي درياچه اروميه، اظهار کرد: جوامع محلي به‌دليل آشنایي دقيق با موضوع خشکي درياچه اروميه و درک خطري که خشک‌شدن اين درياچه به همراه خواهد داشت، نقش بسياري در احياي درياچه اروميه دارند زيرا استفاده‌کنندگان مستقيم آب درياچه اروميه جوامع محلي حاشيه‌هاي اين درياچه هستند. وي افزود: دولت برنامه بلند‌مدتي براي احياي اين درياچه پيش‌بيني کرده است که اين برنامه در سال 1402 نتيجه آشکاري خواهد داشت. ساعي با بيان اينکه، خطر خشک‌شدن درياچه اروميه فقط شهرهاي حاشيه اين درياچه را تهديد نمي‌کند، تصريح کرد: اگر از خشک‌شدن اين درياچه پيشگيري نشود، آسيب خشک‌شدن آن حداقل به 14 ميليون نفر خواهد رسيد. وي در رابطه با انتقاد برخي، از سفرهاي برون‌مرزي کارشناسان براي رسيدگي به مشکلات درياچه اروميه، گفت: وقتي کارشناساني به خارج از کشور براي احياي درياچه اروميه سفر مي‌کنند، قطعا دليل اين مسافرت براي مطالعه و کسب تجارب است. ساعي افزود: خيران ايراني‌ای که در خارج از کشور زندگي مي‌کنند، هزينه‌هاي کارشناساني را که به کشورهاي ديگر براي تحقيق موضوع رفته بودند، پرداختند ولي اگر هم هزينه‌اي براي اين مورد از طريق دولت هم پرداخت مي‌شد کاملا بجا بود. وي با اشاره به شدت کاهش آب درياچه اروميه قبل از تدابير دولت يازدهم، خاطرنشان کرد: طي 20 سال گذشته آب درياچه هشت متر پايين آمده که اين نشان‌دهنده کاهش ميانگين 40 سانتي‌متر در هر ساله از آب اين درياچه است. ساعي با اشاره به تأثير مثبت اقدامات دولت در راستاي جلوگيري از خشک‌شدن آب درياچه اروميه، گفت: دکتر روحاني قول تثبيت آب را داده بودند، اکنون افت آب بسيار پايين آمده و اين نشان‌دهنده عمل دولت به وعده‌هايش در رابطه با درياچه اروميه است. وي در خاتمه با تأکيد بر اينکه با خشک‌شدن درياچه اروميه، در کشور يک انقلاب به وقوع پيوست، اذعان کرد: تفکر اينکه در کشور آب بسيار کم شده است براي مردم تلنگري بود تا در مصرف آب صرفه‌جويي شود.
انجام مطالعات احيا در دانشگاه‌هاي بومي
رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي گفت: بهتر است در تحقيقات و پژوهش‌ها از دانشگاه‌هاي منطقه خودمان استفاده شود، شايد اين کار هم باعث کاهش هزينه‌ها و از طرفي هم فرصتي براي شکوفايي دانش‌آموختگان مناطق خودمان باشد. ضياءالله اعزازي در همايش احياي درياچه اروميه که در دانشگاه بناب برگزار شد، با بيان اينکه در باورهاي ديني و اسلامي و ايراني بر صرفه‌جويي تأکيد شده ، اظهار کرد: اين واقعيت دارد که اگر صرفه‌جويي نکنيم به مشکل برخواهيم خورد، همان‌طور که 20 سال پيش کارهايي را که بايد در راستاي صرفه‌جويي از مصرف آب درياچه اروميه انجام مي‌داديم، ناديده گرفتيم و حال درياچه اروميه در مسير خشک‌شدن است. او افزود: اگر امروز هم براي اين درياچه کاري نکنيم 20 سال بعد نيز به مشکل بدتري برخواهيم خورد. اعزازي با اشاره به اهميت فرهنگ‌سازي، گفت: ما فکر مي‌کنيم آبي که مصرف مي‌کنيم بي‌نهايت است و نمي‌دانيم امروز، در همه روستاهاي بناب مشکل آب آشاميدني وجود دارد؛ آيا کسي از ما در مصرف آب، مديريت دارد؟ وي با اشاره به توصيه‌هاي رهبري، گفت: اصلاح الگوي مصرف را رهبر انقلاب مطرح کردند ولي در حد تابلوها و شعارها ماند، همان‌طور که رهبر انقلاب خود نيز اين موضوع را گوشزد کردند. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: مسئولان نبايد خلف‌وعده عمل کنند و بايد پاي آنچه گفته‌اند بايستند. وي خاطرنشان کرد: دولت به اندازه کافي در رابطه با احياي درياچه اروميه کار کرده، ديگر بيشتر از اين نمي‌شود کاري انجام داد، همه کارها انجام شده است. نماينده بناب با بيان اينکه، ما در مقابل کشاورزان مسئوليت سنگيني بر عهده داريم، گفت: ما مديون کشاورزان هستيم؛ کشاورزي که بيکار شده است تا با نکاشتن پياز، شهر و کشورش را نجات دهد؛ ما هم بايد با اشتغال جايگزين از شرمندگي اين کشاورزان در‌بيایيم. رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي، اذعان کرد: بزرگ‌ترين اشتباهات ما اين است گه ديگري را مقصر مي‌دانيم، اگر هر کس به کار ديگري احترام بگذارد و در انجام کارهاي خودش تلاش کند، امور کشور به خوبي پيش خواهد رفت. اعزازي تصريح کرد: تمامي دولت‌ها براي خدمت به مردم و رسيدگي به مشکلات مردم مي‌آيند. وي با انتقاد از عدم تحويل حقابه دشت بناب به اين دشت، گفت: نبايد به بهانه احياي درياچه اروميه حقابه دشت بناب را قطع کنند. اعزازي در رابطه با جلوگيري از کشاورزي در شهرستان بناب، گفت: نبايد تندروي کرده و به بهانه احياي درياچه اروميه کشاورزي را کاملا تعطيل کنيم زيرا در اين صورت خودمان با دستان خود بيابان ساخته‌ايم. رئيس مجمع نمايندگان استان در رابطه با دلسوزي برخي از کشورها، اظهار کرد: کشور‌هاي خارجي به ما دلشان نمي‌سوزد و نخواهد سوخت، آنها هم به فکر منافع خودشان هستند زيرا در زمان‌هاي مشکلات و سختي کشورمان که از جمله آنها جنگ تحميلي است، همين کشورها ما را تنها گذاشتند. وي تأکيد کرد: اگر در زمان مناسب مصرف آب را کنترل مي‌کرديم، نه نياز بود کميته احياي درياچه و نه جلسات تشکيل بدهيم. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در خاتمه افزود: بهتر است در تحقيقات و پژوهش‌ها از دانشگاه‌هاي منطقه خودمان استفاده شود، شايد اين کار هم باعث کاهش هزينه‌ها و از طرفي هم فرصتي براي شکوفايي دانش‌آموختگان مناطق خودمان باشد.
تبريز بيشترين آسيب را مي‌بيند
طبق گفته رئيس سازمان حفاظت از محيط‌زيست، تبريز و البته تبريزي‌ها بيشترين آسيب را در صورت خشک‌شدن درياچه اروميه مي‌بينند و اين گفته در کنار پايين‌آمدن تراز آب، زنگ خطر و هشداري است براي مردم منطقه مخصوصا تبريزي‌ها. برخلاف اينکه درياچه «اروميه» نام دارد اما سهم آذربايجان شرقي و تبريز از آن کم نيست و حداقل در بحث آسيب‌هايش کم نخواهد بود و همين دليل خوبي است براي تعامل بيش‌ازپيش دستگاه‌ها و ادارات و مردم براي حيات دوباره درياچه اروميه. حالا دوباره درياچه اروميه در بخش مراقبت‌هاي ويژه است و در مانيتوري که ضربان آن را نشان مي‌داد، تصوير کوهي سبز بود که کم‌کم دارد کوير مي‌شود. مسئولان بايد پيش‌ازاين مردم را از وجود خشکسالي آگاه مي‌کردند و در پي اين آگاه‌سازي راهکاري‌هايي نيز ارائه مي‌کردند و بالطبع مردم نيز در عمل‌کردن به راهکارها دريغ نمي‌کردند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email