آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در سال ۹۵ در تهران

یکی از تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس

به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد مراسم تودیع حسین ساجدی نیا، رئیس پیشین و معرفی حسین رحیمی، رئیس جدید پلیس تهران با حضور کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، فرمانده ناجا، استاندار تهران و فرماندهان و فرمانداران تهران در مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

حسین ساجدی‌نیا در این مراسم هنگام گزارش عملکرد پلیس در سال گذشته از جمله به شمار تجمعات برگزار شده پرداخت و گفت: «سال گذشته هزار و ۶۰۰ تجمع صنفی و اقتصادی داشتیم که هیچ آسیبی نداشتند و مراسمات هدایت و نظارت شدند.»

سال گذشته تجمعات متعددی در تهران برگزار شده است که از جمله می‌توان به تجمع کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران اشاره کرد. برخی از این اعتراض‌ها اما با واکنش شدید نیروی انتظامی رو به رو وتعدادی از معترضان نیز بازداشت شدند.
رئیس پلیس پیشین تهران هیچ اشاره ای به دلیل برگزاری این تجمعات اعتراضی نکرد و نگفت که مسئولین امربه درخواست معترضین توجه کرده اند یا خیر؟

تجمع اعتراضی بر گزار شده است.

به گفته رئیس سابق پلیس تهران بزرگ، سال گذشته هزار و ۶٠٠ تجمع اعتراضی صنفی و اقتصادی در تهران برگزار شده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email