آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ایده سوسیالیسم برای ما غریب نیست


دیدار رئیس جمهوربلاروس الکساندرلوکاشنکو با صدرحزب کمونیست فدراسیون روسیه  گنادی زیوگانف در منیسک

دراین ملاقات  درباره توسعه روابط بین بلاروس و روسیه گفتگو شد.

الکساندر لوکاشنکو دراین دیدار گفت: قبل از هرچیز می خواهم به حضورشما در قلمرو اجتماعی با ایدئولوژی سوسیالیستی تبریک بگویم فکر می کنم این اندیشه به ما نزدیک است .من پوست کنده صحبت می کنم : ایده شما برای ما غریب نیست علاوه براین برخلاف بسیاری از جمهوریهای سابق شوروی تلاش ما جهت تحقق این ایده است بنابراین تصور ا ینکه  بازارآزاد می تواند ما را نجات دهد وسرمایه داری یگانه سیستم موجود وجود داشته باشد بی معنا است باید کار کرد و ارزش کار مردم را دانست زمانی فرا خواهد رسید به گذشته پشیمان شویم.

الکساندر لوکاشنکو اضافه نمود مردم ما آنرا حس می کنند , پیش ازاین مردم فریب خورده بودند فکر می کردند آه اگر بازار آزاد باشد , اگرسرمایه داری بیاید همه مانند اروپائی ها  بهتر زندگی می کنیم واقعیت نشان داد این کاملا بی اساس است . ما سعی می کنیم این کار را بدست بگیریم اما بدون همکاری شما (روسیه) دشوار است.

گنادی زیوگانف نیز با تائید بر نظر رئیس جمهورو تاکید براینکه کشور به تنهائی نمی تواند توسعه یابد گفت:  ما  در شرایط بحرانی زندگی می کنیم, تحریم ها جدید, نیاز به وحدت زندگی, تقویت به  دوستی وتلاش درروابط اقتصادی دارد. وی در ادامه درباره کانالهای روسی که در بلاروس پخش می گردد یاد آور شد که «متوجه شدم بلاروس همه چیز را نشان می دهد هرچند اگرخبرها گمراه کننده باشد».

الکساندر لوکاشنکو در پاسخی که ابراز نمود چنین بود که  :مشی سیاسی ما اینگونه است ما از چیزی نمی ترسیم ما نشان می دهیم که چگونه « برادر بزرگ» ما زندگی می کند , چه گروه های مردمی, احزاب سیاسی وجود دارند و داری چه ایده ای هستند.

گنادی زیوگانف در ادامه گفتگو به گذشته ای که کارشناشان روسی زمانی جهت مطالعه وتجربه در توسعه کشاورزی , آب وبرق, حوزه مهندسی که از دستاوردهای بلاروس در شرکتهای روسیه تجسم یافته است یاد آور شد رهبر حزب کمونیست در باره مزرعه ای که به نام ولادیمیر لنین نامیده می شود به عنوان قلمروخوش بینی اجتماعی سخن بمیان آورد . به نظر زیوگانف این مزرعه هم اکنون یکی از موفق ترین منطقه در روسیه است . در آنجا همه چیزوجود  دارد دارای بهترین باغها , مرکز مجتمح اجتماعی درجه یک ؛ دراین سالها دارای بهترین مدارس ومهد کودک که همه نوع آموزش های صنعتی وفنی را متخصصان با تجربه بدست آورده اند یک کوپک هم ( واحد کوچک پول روسی) از دولت دریافت نکرده اند بلکه این پیشرفت حاصل دستاوردهای این تیم مجتمع اجتماعی بوده است . گنادی زیوگانف در پایان ازرئیس جمهوربلاروس  دعوت بعمل آورد تا از نزدیک به این مزرعه کاری دیداربعمل آورند.

برگردان : م . چابکی 21شهریور1396 برابر با 12/09/2017

منبع بلتا

https://kprf.ru/party-live/cknews/168532.html

Facebook
Telegram
Twitter
Email