آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور


 به گزارش سایـت حقوق معلم و کارگر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور  همزمان با برگزاری تجمع بازنشستگان در برابر مجلس شورای اسلامی،  بیانیه ای در حمایت از خواست های آن ها منتشر کرده است.
به نام خداوند جان و خرد
در اکثر جوامعِ دنیا، بازنشستگان و پیشکسوتان از جایگاهی رفیع برخوردارند و نگاهِ متولیان امور نسبت به ایشان از روی ادب و احترام است.
سالهاست که بازنشستگان کشور پیگیر احقاق حقوق خود از طُرق مختلف _اعم از رایزنی، امضای طومار، تجمع و… _ هستند، اما متاسفانه مسئولان نسبت به کسانی که جوانی خود را صرف آموزش و بالا بردن آگاهی جامعه کرده اند، برخورد شایسته نداشته اند و وعده های کاربدستان در حق این سرمایه های گرانقدر از حد شعارهایی زیبا، فراتر نرفته است.
انتظارِ برخورداری از یک زندگی آرام و به دور از دغدغه ی معیشتی، همراه با رعایت شان و منزلتِ درخور، نه تنها خواسته ای فراقانونی نیست، بلکه جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است.
کسانی که امروز در زمره بازنشستگانِ جامعه هستند، همانانی اند که بهترین روزهای عمر خویش را در راه خدمت به مردم و کشور صرف کرده اند. و انتظاری جز این ندارند که در دوران سالخوردگی از آرامشی نسبی برخوردار باشند و بدون اندیشه ی ”نان” زندگی کنند.
این مطالبات، خواسته های فراقانونی نیست و چنانچه قوانین مصوبِ موجود به درستی و به طور کامل و بدون تفسیر اجرا شوند، برآورده خواهند شد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، همگام با جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش، خواستار تحقق خواسته های این قشر فرهیخته به شرح زیر است:
۱- افزایش حداقل حقوق بالاتر از خط فقر
۲- اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره های آن
۳ -پرداخت مطالبات مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تا کنون
۴- تعیین ردیف بودجه برای بیمه تکمیلی به میزان “یک سوم” از کل مبلغ بیمه تکمیلی
۵_ پرداخت مطالبات رتبه بندی بازنشستگان بعد از سال ۱۳۸۸ که با دو رتبه پایین تر بازنشسته شده اند.
۶- گنجانیدن موادی روشن و صریح در اصلاحیه و قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری برای انجام پنج بند مذکور، برای تامین منافع بازنشستگان و رهایی آنان از تنگناهای معیشتی.
متاسفانه رایزنی های مستمرِ بازنشستگان با دولت و مجلس، نتیجه ای به جز وعده های امروز و فردا نداشته و برای این قشر شریف در جهت رساندن صدای حق طلبی، چاره ای جز تجمع قانونی در قالب اصل۲۷ قانون اساسی باقی نمانده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، حمایت قاطع خود را از خواسته های برحقِ بازنشستگان اعلام می دارد و از دولت دوازدهم انتظار دارد؛ مشکلات و معضلات پیشکسوتان را در اولویت کاری خود قرار دهد.
همچنین این شورا بر اساس فلسفه وجودی خود، برگزاری تجمعات قانونی و مدنی در حمایت از خواسته های پایمال شده ایشان را، حق خود میداند و امیدوار است که هیچ قشری از جامعه به ویژه بازنشستگان فرهنگی برای رساندن صدای اعتراض خویش ناچار به تجمعات و اعتراضات قانونی نگردند.

شورای هماهنگی کانونهای صنفی فرهنگیان کشور
۲۷مردادماه ۱۳۹۶

Facebook
Telegram
Twitter
Email