آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تجمع کارگران ذوب‌آهن اردبیل مقابل استانداری

دستمزدهای معوقه ۱۷ ماهه در ذوب‌آهن اردبیل

۲۱۳ کارگر ذوب آهن اردبیل ماه‌هاست مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. حدود ۱۰۰ تن از این کارگران که در پی ماه‌ها اعتصاب و اعتراض، اعتصاب غذا کرده بودند، با وعده دادستان اردبیل مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه‌شان اعتصاب غذای خود را شکستند.

یک سوم مطالبات برخی کارگران پرداخت شده و برخی کارگران هنوز ۱۷ ماه مطالبات معوقه دارند.

اعتصاب، تجمع و تظاهرات‌ مکرر کارگران ذوب آهن اردبیل در اعتراض به ۱۷ ماه دستمزد معوقه سرانجام به اعتصاب غذا و تحصن کارگران در مسجد «میرزا علی‌اکبر» اردبیل منجر شد.

روز ۲۲ تیر ماه دادستان اردبیل با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به خواست‌های کارگران وعده داد مطالبات کارگران در سه قسط به آنان پرداخت شود.

قسط اول مطالبات کارگران پرداخت شد و کارگران به اعتصاب غذا و تحصن خود پایان دادند. خبرگزاری مهر در گزارشی از وضعیت کنونی کارگران ذوب آهن اردبیل نوشته است آن وعده دادستان و وعده‌های بعدی مسئولان اداره کار هنوز عملی نشده و برخی کارگران در تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل جدی شده‌اند.

پس از گذشت حدود سه ماه هنوز خبری از پرداخت مابقی مطالبات نیست و برخی کارگران هنوز ۱۷ ماه دستمزد معوقه دارند.

قاسم رحیمی، مدیرکل اداره کار استان اردبیل گفته است تنها بخش اندکی از طلب کارگران پرداخت شده و برخی کارگران مطالباتی از سال‌های قبل دارند.

کارخانه ذوب آهن اردبیل توسط  بخش خصوصی ایجاد شده و گفته می‌شود سرمایه‌دار اصلی کارخانه را به یک پیمانکار اجاره داده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email