آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تجمع فعالان کارگری و معلمان در حمایت از رضا شهابی

سوم مهر به دعوت سندیکای شرکت واحد،جمعی از معلمان و کارگران در حمایت از رضا شهابی، کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و فعال سندیکایی، مقابل وزارت کار تجمع کردند. در میان شرکت کنندگان رانندگان شرکت واحد، دانشجویان، معلمان و بازنشستگان نیز حضور داشتند. تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی بی‌قید و شرط رضا شهابی شدند.رضا شهابی بیش از چهل روز است که در اعتراض به بازداشت ناعادلانه در اعتصاب غذا به سر می‌برد….
به دنبال فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای تجمع در مقابل وزارت کار جهت اعتراض به زندانی شدن مجدد رضا شهابی هیئت مدیره سندیکا، که مدت ۴۶روز است در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا است، امروز سوم مهرماه تعدادی از رانندگان شرکت واحد، دانشجویان و بازنشستگان و معلمان و تعدادی از فعالین کارگری از ده صبح مقابل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی زدند.
در این تجمع همسر رضا شهابی ربابه رضایی هم، تظاهر کنندگان را همراهی میکرد. همزمان با آغاز تجمع از ساعت ده صبح، نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و پلیس نیز به محل تجمع اعزام شدند. آن ها حضوری پررنگ داشتند و بطور مرتب از تجمع کنندگان فیلم و عکس تهیه میکردند.
تجمع کنندگان شعارهایی از قبیل کارگر زندانی آزاد باید گردد، آزادی شهابی خواسته فوری ماست، کارگر دانشجو معلم اتحاد اتحاد!، از اراک تا تهران کارگران در زندان، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر معلم میمیرد ذلت نمی پذیرد، شهابی آزاد نشه این وضع ادامه داره، تشکل مستقل حق مسلم ماست، وزیر کار ایران دشمن کارگران؛ سر میدادند.

این تجمع در ساعت ۱۲با صحبت های یکی از رانندگان شرکت واحد برای جمع بپایان رسید. او در صحبت های خود به نمایندگی از سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن تشکر از دانشجویان و معلمان و دیگر فعالان کارگری خواستار تداوم این اتحاد و همبستگی
بین دانشجویان معلمان و کارگران شد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، این تجمع بدون درگیری بپایان رسید.

Facebook
Telegram
Twitter
Email