آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مرکز آمار نرخ بیکاری در تابستان 1396 را انتشار داد

نرخ بیکاری نسبت به سال قبل چهاردهم در صد افزایش نشان می دهد

نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی به 24.4 درصد رسیده و شمار بیکاران در این سن 1 میلیون و 756 هزار نفر شده است.

به گزارش ایلنا در روزهای گذشته مرکز آمار ایران گزارش جدیدی در ارتباط با نرخ بیکاری منتشر کرده‌است.

تمرکز اصلی این گزارش بر نرخ بیکاری و توزیع این نرخ در تابستان 1396 است. این گزارش به تفکیک آماری از اشتغال کامل و اشتغال ناقص منتشر کرده است؛ اشتغال ناقص به معنای کارکردن کمتر از چهل و چهار ساعت در هفته و آمادگی برای انجام کار اضافی است.

براساس این گزارش، در تابستان امسال، نرخ بیکاری در جوانان 15 تا 29 ساله ایرانی به 24.4 درصد رسیده و شمار بیکاران در این سن 1 میلیون و 756 هزار نفر شده است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله هم 27.3 درصد و شمار جوانان بیکار در این سن بیش از 852 هزار نفر اعلام شده است.

مقایسه آمار و اطلاعات این گزارش با گزارشات قبلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به زمان مشابه در سال قبل، چهاردهم درصد افزایش داشته؛ همچنین این نرخ نسبت به سه ماهه زمستانِ نود و پنج، یک دهم درصد افزایش داشته است.

در این گزارش، بخش خدمات با تخصیص حدود پنجاه درصد از سهم اشتغال به خود، در بالای جدول قرار دارد؛ پس از آن، بخش صنعت با حدود سی و یک درصد و در نهایت کشاورزی با حدود 18 درصد از سهم اشتغال قرار دارند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email