آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

میراث داران انقلاب سوسیالیستی به مناسبت100سالگی اکتبرکبیردر بلاروس

به مناسبت100سالگی اکتبرکبیردر بلاروس

مینسک پایتخت جمهوری بلاروس در 7 نوامبر2017شاهد برگزاری مراسم باشکوه انقلاب کبیر اکتبر بود. بلاروس یکی ازجمهوریهای سابق اتحاد شوروی علی رغم تخریب وعقب نشینی این روز بزرگ تاریخی را گرامی داشته وبا تعطیل رسمی آنرا به جشن ملی ودولنی تبدیل نموده است .

در شهرهای مختلف بلاروس مردمانیکه  دل درگروی آرمانهای کمونیستی داشته اند در کنار بنای یاد بود لنین با نثارتاج گل صدمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی را گرامی داشته اند.

میدان استقلال منیسک نیز شاهد مراسم با شکوهی بود که بنظر دوستان ودشمنان سوگند خورده یاد آور دوران  اتحاد شوروی سوسیالیستی است . افراد گروه ها وسازمان های حزبی از محله های مختلف سازمان یافته با فراخوان حزب کمونیست بلاروس همراه با خبرنگاران عکاسان و فیلم برداران در میدان استقلال مینسک گرد هم آمدند تا با شرکت  در مراسم بزرگداشت انقلاب کبیر اکتبرکه در  ساعت 10 صبح به وقت مینسک برگزار می گردید حضور داشته باشند

  پرچم ها ی سرخ حزب کمونیست همراه با تصاویر لنین در کنار آرم داس وچکش ودر بخش دیگر پرچم ملی بلاروس آماده می گشت رفقای قدیمی که مدتها دور از دیدارهم بودند همدیگر را درآغوش می گرفتند وبیاد خاطرات گذشته  سخن می گفتند نمایندگان سازمان جوانان حزب کمونیست با شور وشوغ با برافراشتن پرچم  کمسومولها در تدارک جشن  وپلا کارت های پارچه ای با شعار های« زنده باد اکتبرکبیر» به اهتزاز می آمد  زنان با پوشش سرخ با نشان حزب کمونیست بلاروس همچون گلهای سرخ جلوه خواصی به جمع می دانند پارتیزانها ومبارزین جبهه فاشیستی برای نسل جوان از شاهکارها در نبرد با نازی ها سخن می گفتند رفقا ی حزب کمونیست بلاروس از رشد حزب در مقایسه با سال 2011 که 6 هزارنفر بودند بویژه عضویت نسل جوان به معرفی فرزندان خود دراین مراسم با شکوه می پرداختند کمونیستها با تاریخ  پر فراز ونشیب مبارزه شان که توانسته بودند کارت سرخ حزبیت را درکنار قلبها جا دهند افتخار می کردند .

مینسک شاهد نمایشگاه اختصاصی عکس و تابلوهای نقاشی ارزشمند  تحت عنوان « وزش اکتبر» در 3 نوامبر2017 به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب اکتبردر گالری شهر بود .

این نمایشگاه از تابلوهای موزه ملی وموزه نقاشی از مهمترین آثار واقع گرایان معاصر روی موضوع خاص طراحی شده بود ؛ دریک سالن توسط هنرمند مشهور بلاروس « ولادیمیر اورودین» اختصاص یافت وی درمصاحبه کانال 24 بلاروس گفت : نکته اساسی دراین است که ما وارد صدمین تقویم تاریخ اکتبر شده ایم (این فکر من نیست- امید وارم همه موافقت کنند) رویدادهای تاریخی اکتبر همنطوریکه مشاهده می کنید از کشورما به همه جهان رسید, مثبت بوده است.

درافتتاحیه این موزه «الکسی سوکول» دبیرکل حزب کمونیست بلاروس خبر از تمبر 100 سالگی اکتیر داد که 42 هزار به چاپ رسید.

پیام تبریک «الکساندر لوکا شنکو» رئیس جمهور بلاروس به مناسبت صد مین سالگرد انقلاب اکتبر به شهر وندان مورد حمایت حزب کمونیست بود لوکاشنکو گفت : اکتبر با اعلام ظهور خود درسال 1917 و با تغیر در نقشه سیاسی  جهان برای حق تعین سر نوشت ملتها شیوه زندگی نوینی را مشخص کرد و اصول اجتماعی – اقتصادی که در دوره شوروی شکل گرفت، پایه ای برای توسعه  صنعت، علم، کشاورزی وحل مسائل  اجتماعی برای دولت بلاروس گردید.

مراسم بزرگداشت اکتبر درمیدان استقلال منیسک هر لحظه نزدیک می شد گروه ها وافراد با صف آرایی همراه با پرچم های سرخ حزب کمونیست و پرچم بلاروس در دو طرف میدان قرار گرفتند .دبیران کمیته مرکزی دبیران کمیته های منطقه ای کادرها واعضای سازمان جوانان وزنان کمونیست با نظم در وسط میدان مستقر شدند در جلوی صف, گارد جوان با تاج گل و جلوتر از آنان نیزمسئولان قرار داشته اند همراه با نواختن مارش گروه موزیک آرایش یافتگان  به حرکت درآمدند تا با ادای احترام و نثار گل به بنای یاد بود لنین در میدان استقلال به پردازند پس ازاتمام وهمراهی افراد وگروهای دیگر درادامه گفتگو با یدیگر پرداختند .

مراسم با مصاحبه ها ادامه داشت« گئورکی آتامانف» دبیر دوم حزب کمونیست مصاحبه را آغاز نمود. با ید اضافه نمایم دبیراول حزب کمونیست بلاروس «آلکسی سوکول» با هیئت نمایندگی در مراسم میدان سرخ مسکو شرکت داشته اند رفیق « آتامانف »که در شب گذشته از مراسم صدمین سالگرد انقلاب اکتبر که  همراه بود با اجلا سیه 19مین احزاب کمونیستی و چپ در سنت پطرزبورک( لنین گراد ) و مسکو به مینسک برگشت گفت “این آن جشنی است که توسط مردم بلاروس درطول تاریخ با ساختن دولت ملی خود آنراآغاز کرده اند “

«الکسی کامای »رئیس شورای حزب کمونیست بلاروس نفر بعدی مصاحبه کننده بود چنین اظهار داشت :  مهمترین چیزاین است که این حکومت مردمی با داشتن عدالت اجتماعی و دوستی میان خلقها دارای فرایندی است  که از اکتبر بمارسید. براین اساس ما دولت قدرتمند سوسیالیستی بنا نهادیم و درجنگ میهنی؛ خلق یک پارچه اتحاد شوروی پیروزی بدست آورد . بله محاسبات غلطی صورت گرفت کاستی ها ای وجود داشت اما اشتباهاتی که صورت گرفت ذره ای بود در مقایسه به آنچه اجداد ما پدربزرگ ومادربزرگهایمان انجام داده اند این دستاوردی است که باقی ماند .

همزمان با مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد اکتبر اپوزیسیون جدا شده از حزب کمونیست بلاروس با تغیر  نام  «جهان عادلانه » به رهبری« سرگی کلاگین » و جبهه ناسیونالیستها بنام ( نارود نایای فروند) « جبهه مردم »از زاویه متفاوت مصاحبه انجام گرفت . باید اضافه نمود در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس « حزب کمونیست کلاگین» با «جبهه ناسیونالیستها» با حمایت غرب برای کنار زدن الکساندر لوکاشنکو یک کاندید مشترکی را تشکیل داده اند درمصاحبه اخیر کلاگین  گفته می شود :

“اگراکتبر نبود بلاروس هم نبود”  وی با کنایه گفت برای بلاروس رویدا صد سالگی می بایست جشن بزرگی برای کسانی باشد که دم از آزادای می زنند …. درباره مبارزه حزبی  گفت تغیراتی از گذشته صورت نگرفته بین دو ترور چه ترور سفید و یا ترورقرمز در بکارگیری خشنود با هم تفاوتی ندارند ..

در مصاحبه معاون حزب (ب . ان . اف) ” جبهه ناسیونالیست “«آلکسی یانوکوویچ» تحت عنوان  باید از میراث کمونیستی دور شویم گفت : / 7 نوامبراین  روز باید  بعنوان جشن ملی متوقف  گردد …چه در شرق وچه درغرب این میراث کمونیستی را مضر می دانند  و رد می کنند ولی دولت ما متاسفانه با سمت دهی مردم به گذشته مصنوئی اتحاد شوروی همچنان آنرا دردست گرفته است.

واقعیت این است  با توجه به فروپاشی , تخریب وعقب نشینی اتحاد شوروی برخلاف ادعا های نظریه پردازان سرمایه سالاران جهانی میلیارد ها انسان زحمتکش پاسخ در خور بر مشکلا ت  – اجتماعی را در یافت ننموده اند  این معضل همچنان در انتظار نیروی کار وزحمت باقی است سرمایه داری درعین انقلاب علمی و فنی معاصر با برخورداری از فن آوری های نوین علی رغم انواع مانورها قادر به حل نیازهای حاد تاریخ زحمتکشان نبوده و نیست این تضادها  به استناد به آخرین نشست 134 هیئت نمایندگی از احزاب کمونیستی وچپ از 88 کشور جهان بین 1تا 7 نوامبر 2017همراه با بزرگداشت 100مین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر در سنت پطرزبورک ( لنین گراد ) و مسکو گواه آنست که  سوسیالیسم تنها راه برای حل معضل اجتماعی زحمتکشان می باشد که با مبارزه برای به ثمر رساندن خواسته های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ادامه  دارد.

 راه‌های گوناگون گذار به مرحله سوسیالیستی آزموده می‌شود. مهم‌ تر آنکه، به‌ رغم تبلیغات عظیم و کر کننده رسانه‌ها امپریالیستی و استدلالهای  شبه‌ روشنفکران پژوهشگر درباره “افت آماری ” طرفداران انقلاب سوسیالیستی ؛ در همه‌جای جهان مردم جویای جایگزینی برای هرج‌ ومرج خطرناک کنونیِ نظام سرمایه‌داری‌اند. البته ممکن است همه مردم هنوز تصوّر روشنی از آن جامعه نوین نداشته باشند و هنوز آن را سوسیالیسم ننامند، و این بدان علت است که در بسیاری از نقاط دنیا، جامعه‌های مختلف هنوز از مرحله‌های میانی پیش از سوسیالیسم باید گذر کنند. امّا این امر تغییری در این واقعیت عینی نمی‌دهد که راه خروج از سرمایه‌داری، فقط می‌تواند به سوسیالیسم منتهی شود؛ و اینجاست که حضور ما کمونیست‌ها، و پیکار انقلابی‌مان، نقشی کلیدی، بی‌همتا، و جایگزین‌ ناپذیر پیدا می‌کند پس بیائیم بعنوان روشنفکران مدعی چپ مدافع کارگران و زحمتکشان با پیگیری از آزمون تاریخی اتحاد جماهیر شوروی با بهره گیری ازدستاوردهای ثمربخش انقلاب کبیر اکتبر که صفحه زرینی بر فرماسیون اجتماعی  برای بشریت گشود ؛ بدور از کج روی های نو جوانانه و راست روی آگاهانه میراث دار انقلاب باشیم.

تهیه ونگارش : م .چابکی 23 آبان 1396 برابر با 14.11.2017

منابع از خبرگزاریهای بلاروس همراه با عکس وتصاویر ویدئوئی ونمایشگاه بزرگ نقاشی

http://www.belta.by/regions/view/fotoreportazh-100-letnij-jubilej-oktjabrskoj-revoljutsii-otmetili-v-minske-274793-2017/

https://sputnik.by/photo/20171107/1031802710/v-minske-otprazdnovali-100-let-oktyabrskoj-revolyucii.html

http://www.ctv.by/eto-sobytie-perevernulo-zhizn-vystavka-posvyashchennaya-oktyabrskoy-revolyucii-otkrylas-v-minske

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب