آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

وقتی درگذشت علی اشرف درویشیان بهانه فحاشی قرار می گیرد ….

بهانه فحاشی قرار می گیرد ….

بزرگش ندانند اهل خرد که

نام بزرگان به زشتی برد.

در گذشت علی اشرف درویشیان ، نویسنده ی مردمی کشورمان بازتابی در خور شخصیت قابل احترام ایشان در جامعه یافت . شرکت گسترده ی خیل عظیمی از هم میهنانمان در مراسم تشییع جنازه ی آن بزرگوار حاکی از محبوبیت وی، نزد اهالی فرهنگ دوست کشورمان بود . عده ای از خانواده ی اهل قلم کشورمان نیز از زاویه های متفاوتی به بررسی زندگی و جایگاه آثار درویشیان در ادبیات معاصر ایران و سمتی که سیر می کند ، پرداختند . در این میان افرادی که نه تنها هیچ فرصتی را برای ابراز کینه ی خود به حزب توده ایران از دست نمی دهند ، بلکه حتی با فرصت سازی عقده گشایی می نمایند ، با هوچی گری وارد صحنه شدند . یکی از این اشخاص آقای اکبر معصوم بیگی است . ایشان در بهانه جویی به فحاشی به کهن سال ترین حزب میهن ما از افراد انگشت نما هستند . اینکه حزب توده ایران به وی پاسخ دهد یا نه ،مربوط به خود آن حزب است . نگارنده در این مقال نکته ای را با این امید به بحث می گذارد که توجه صاحب نظران بدان جلب شود . قدر مسلم می توان با حزب توده ایران یا هرجریان سیاسی و عقیدتی دیگر ، موافق یا مخالف بود . و هیچ فردی را نمی توان از اظهار نظر منع ساخت . حق هر شخصی است که از حزب توده ایران یا سایر جریان های سیاسی انتقاد نماید . ولی نقد و انتقاد ، تابع اصول و قاعده های مشخصی است که مراعات ادب و نزاکت کلامی از مبانی پایه ای و اولیه ی آن است .گویی این مسائل برای آقای اکبر معصوم بیگی فاقد ارزش است .ایشان بعد از درگذشت آقای درویشیان و به بهانه ی فوت وی طی سخنرانی مفصلی ، حزب توده ایران را به باد ناسزا و فحاشی گرفت .از بدو بنیادگذاری حزب توده ایران ، به اذعان دوست و دشمن ، این حزب منشاء بزرگ ترین خدمات به کشورمان بوده است . تاریخ خونبار چند دهه ی اخیر شاهد است که حزب توده ایران به رغم سرکوب بی رحمانه و سفاکانه ای که از سوی امپریالیسم و عوامل مرتجعش با آن مواجه می بود ، در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، و اخلاقی چه خدمت های بی بدیل و فراموش ناشدنی به میهنمان نموده است . و در این راه صعب العبور تا بدان حد فرزندان برومندی که در دامان خویش پرورده بود ، به شهات رسیده است که شمارش تعداد آن ها خارج از ذکر است . بهترین و سودمندترین آثار علمی ، فرهنگی و فلسفی را حزب توده ایران ، برای اولین بار به مردم میهنمان شناسانیده است . راز کین توزی کلان سرمایه داران و چپاول گران ثروت کشورمان ویغماگران دست رنج زحمت کشان ، دقیقا در این نکته نهفته است . تاریک اندیشان واپس گرایی که با همه ی امکانات سرشار خود در صدد هستند تا مردم میهن ما را در تارهای عنکبوتی جهل و نادانی زندانی نمایند ،روشن گری های حزب توده ایران را هرگز نخواهند بخشید . حزبی که به رغم همه ی دشواری ها ، هنوز هم در صف اول پیکار مردمی قرار دارد . آقای معصوم بیگی با چشم بندی که بر دیدگان خود نهاده است ، با نادیده انگاشتن همه ی حقایق مسلم تاریخی ، در سخنرانی خویش ، حزب توده ایران را به باد فحش و ناسزا می گیرد و آن را * حزبی کذایی * می نامد . لازم است پرسشی را با آقای معصوم بیگی در میان نهاد .ایشان به نیکی می دانند که آقای صادق زیباکلام ضدیت آشکاری با حزب توده ایران دارد . آقای زیبا کلام طی مصاحبه ای با مجله ی رونا ( سال 1387 ) می گوید : در تاریخ معاصر کشورمان فقط حزب توده ایران را می توان از نظر علمی ودر مفهوم واقعی آن ، حزب نامید . آقای معصوم بیگی شما که با کلماتی سخیف حزب توده ایران را حزبی کذایی می نامید ، به نظرتان دکتر زیبا کلام چرا این سخنان را بر زبان می آورد …. ؟

اخیرا یکی از دوستان متن بدون امضایی را که فردی به نام ابولفضل موحد در یک گروه تلگرامی به اشتراک گذاشته بود را نشانم بود . در این متن شبه علمی در کمال وقاحت و گستاخی هیتلر و استالین همسان دانسته شده بود. آن دوست عزیز از آن متن بسیار ناخرسند بود و علت رفتار آقای موحد را از من جویا شد . به ایشان عرض کردم : این متن نمی تواند ناشی از بی اطلاعی جناب موحد باشد ، بلکه در طبیعی ترین حالت می توان نشان نوع بالایی از نبوغ و بهره هوشی فراوان که داشتن آن مختص موحد و موحدهاست ، دانست .

حال پرسشی از حضرت عالی : فحاشی و ناسزاگویی شما به حزب توده ایران را برگرفته ازچارچوب کدامین نوع هوشمندی و درایت می بایست ارزیابی نمود … ؟

دشمنی و کین توزی با حزبی با آن تاریخ تحسین برانگیزش در خدمت به توده های کار و زحمت ، آیا رعایت حداقلی از ادب و اخلاق را نمی طلبد ؟

جناب معصوم بیگی اینجانب شخصا به قضاوت نهایی مردم کشورمان اعتقاد راسخ دارم . حضرت عالی چطور ؟

صادق شکیب

Facebook
Telegram
Twitter
Email