آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

3700 نفر در اعتراضات اخیر ایران بازداشت شده اند

 3700 نفر در اعتراضات اخیر ایران بازداشت شده اند

در ارتباط با جانباختگان، مجروحین و دستگیر شدگان اعتراضات مردمی اخیر آمار دقیقی در دست نیست. از طرف مسئولین انتظامی ـ امنیتی رژیم آمارهای پراکنده ای اعلام گردیده که نسبت به آن شک و تردید وجود دارد.  اما محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس آمار کل بازداشتی‌ها را حدود 3700 نفر اعلام کرده است. این آمار تفاوت زیادی با آمارهای قبلی دارد.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» ایران وی همچنین اظهار داشت:

«آمارهای متفاوتی از نهادهای مختلف در خصوص دستگیری دانشجویان در جریان اعتراضات اخیر به نمایندگان مجلس ارائه شده است لذا نمی‌توان آمار دقیقی از بازداشت دانشجویان ارائه کرد.

بر اساس آمار دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و مراجعات مردمی، تعداد دانشجویان بازداشتی حدود 40 تا 68 نفر تخمین زده می‌شود که با توجه به آزادی بسیاری از این افراد این آمارها در حال کاهش است.

هویت برخی از افرادی که مشخص نیست چه نهادی آن‌ها را دستگیر کرده است در قالب لیستی به وزارت خانه های اطلاعات، کشور و علوم ارائه شده است تا مشخص شود این افراد را کدامیک از نهادهای امنیتی یا انتظامی دستگیر کرده‌اند و خانواده‌ آنان از بلاتکلیفی خارج شوند».

Facebook
Telegram
Twitter
Email