آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در گذشت نیسا شیبانی

با کمال تاسف خبر یافتیم که خانم نیسا شیبانی (قاسم اووا) فرزند علی اکبر در سن ٩١ سالگی در تاریخ ٢٨ دسامبر ٢٠١٧ (مطابق ٧ دی ماه ١٣٩٦) در شهر باکو در گذشته است. نیسا شیبانی همسر رفیق احمد بیک شیبانی یکی از سرکردگان فدائیان فرقه دمکرات آذربایجان در دوره حکومت ملی آذربایجان بود. رفیق احمد تا پایان عمر به آرمان های فرقه دمکرات آذربایجان وفا دار ماند. نیسا شیبانی پس از مرگ همسرش راه او را تا لحظه مرگ ادامه داد. نیسا خانم از زمره زنانی بود که  در پشت جبهه جنگ کبیر میهنی علیه فاشیسم هیتلری حضور فعال و موثری داشت. از این خانواده مبارز یک دختر (فرحناز) و یک پسر (رشید) به یادگار مانده است.

کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان در گذشت این انسان بزرگ و این مادر زحمتکش را به باز ماندگان،دوستان، آشنایان او و همه اعضاء و هواداران فرقه دمکرات آذربایجان تسلیت می گوید. یادش گرامی باد!

Facebook
Telegram
Twitter
Email