آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارگران نیشکر هفت تپه: مدیران لیاقت اداره کارخانه را ندارند

مدیران لیاقت اداره کارخانه را ندارند

کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه باز هم در اعتصابند. اعتصابات پراکنده روزهای گذشته آنان در اعتراض به تعویق مزدها و سایر مطالبات یکشنبه شب ادامه یافت و دوشنبه ۲۵ دی تمام بخش‌ها را در بر گرفت.

دوشنبه بعد از ظهر کارگران اعلام کردند دیگر به وعده‌ها اعتماد ندارند. کارگران می‌گویند مدیران لیاقت اداره کارخانه را ندارند و مجتمع را به بحران کشانده‌اند. آن‌ها تا جمعه ۲۹ دی به مدیریت مهلت داده‌اند. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران گفته است: «در غیر اینصورت از شنبه ما اداره کارخانه را در دست می‌گیریم.»

سندیکای شرکت واحد فیلمی از سخنرانی اسماعیل بخشی در جمع کارگران اعتصابی منتشر کرده است.

فرازهایی از سخنان بخشی:

«شما نمی‌توانید هفت‌تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغ‌های شما باور نداریم.

اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراردادهامان رسیدگی نشود، دیگر مطالباتمان را نمی‌خواهیم، هفت‌تپه را پس می‌گیریم.  می‌رویم در مدیریت هفت‌تپه می‌نشینیم و خودمان هفت‌تپه را آباد می‌کنیم.»

«این برده‌داری مدرن است. برده‌داری قدیم کار در برابر نان بود، الان هم همین است. ۹۰۰ هزار تومان حقوق کارگر، برای نان هم کافی نیست.»

«قانون کار، قانون برده‌داری است. این قانون کار را کارگران ننوشته‌اند. این قانون باید عوض شود.»

«چرا فرماندار، استاندار از اینها جانب‌داری می‌کنند؟»

«… این‌ها ادعا می‌کنند پول نداریم. ما هم پول نداریم. ولی فرق ما با آن‌ها این است که ما تخصص تولید شرکت را داریم، خودمان اداره‌اش می‌کنیم.

اولین کاری هم که می‌کنیم این است که نسل مدیران نالایق که هفت‌تپه  را به اینجا رسانده‌اند را  از کارخانه ریشه‌کن می‌کنیم. مدیران بی سوادی که هفت‌تپه را به اینجا رسانده‌اند، دیگر در هفت‌تپه جایی ندارند.

آقایان نمی‌توانند تولید کنند دارند برای زمین‌های شرکت سندسازی می‌کنند.»

«کار تعطیل است تا تکلیف مطالبات و قراردادها مشخص شود، والسلام.»

Facebook
Telegram
Twitter
Email