آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

حداقل دستمزد کارگران: زندگی زیر خط گرسنگی

کارگران ایران طی سالهای گذشته خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده‌اند. دولت اما نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین دستمزد می‌داند.

شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی می‌گوید که افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.

علی خدایی نماینده تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار جمعه ۶ بهمن به خبرگزاری کار، ایلنا، گفت خواسته کارگران تعیین دستمزد بر مبنای سبد حداقل معیشت است.

کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد.

براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی «نرخ تورم رسمی» و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است. شورای عالی کار جمهوری اسلامی اما تا به حال از پذیرش سبد حداقل معیشات خودداری کرده است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داد.

او با بیان اینکه «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است»، گفت: استراتژی دولت این است که «افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد».

بانک مرکزی ایران پنجشنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد.

به گفته ربیعی دستمزد کارگرانی که بیش از ۲ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند، کمتر از دیگران افزایش خواهد یافت.

دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته به بهانه آنچه که حمایت از تولید اعلام می‌شود، مانع افزایش واقعی دستمزدها شده است.

زندگی زیر خط گرسنگی

انستیتو تغذیه جمهوری اسلامی حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری  برای امسال را ۸۵۰ هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرد.

علی خدایی شاخص اعلام شده از سوی معاون وزیر کار را «تصنعی» خواند و گفت که قدرت خرید از دست رفته کارگران باید احیا شود.

او از آمادگی نمایندگان تشکل‌های کارگری برای ارائه یک فرمول‌بندی به منظور جبران شکاف درآمدی کارگران و هزینه حداقل معیشت خبر داد.

خدایی گفت: حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از سبد حداقل معیشت کمتر است.

بانک مرکزی در بررسی هزینه و درآمد خانوارها، میانگین هزینه یک خانواره سه نفره در سال جاری را سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

نرخ بخور و نمیر

حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ایران چهارشنبه ۴ بهمن در واکنش به اعلام خط فقر ۷۰۰ هزار تومان از سوی معاون وزیر کار، گفت که با این میزان از درآمد هر یک از اعضای یک خانوار ۴ نفره تنها می‌توانند روزانه با نان شکم خود را سیر کنند.

کمیته تعیین دستمزد حداقل هزینه خوراک یک خانوار ۴ نفره برای سال جاری یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی یک چهارم درآمد خانوارها برای  مواد غذایی و آشامیدنی هزینه می‌شود. همچنین  یک سوم درآمد خانوراها برای مسکن و انرژی صرف می‌شود.

به گفته فعالان کارگری بیش از نیمی از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران ایران حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email